Skip to main content

Daphne Smolderen

Jurist omgevingsrecht

Daphne is een ervaren jurist bestuursrecht en milieurecht. Na diverse omzwervingen in binnen- en buitenland is ze in 2021 begonnen als jurist omgevingsrecht bij onze vestiging Amersfoort. Ze is een collega met een no-nonsens aanpak, direct en oprecht. Ze staat voor een goed inhoudelijk resultaat en weet als jurist de puntjes op de i te combineren met een heldere communicatie. Ze werkt graag samen en is een bevlogen, sociale collega. Bij BügelHajema werkt ze als juridisch adviseur aan ruimtelijke plannen en geeft ze cursussen over de Omgevingswet en het omgevingsplan.

Daphne is al sinds haar studie geïnteresseerd in de wijze waarop je de inrichting van onze buitenruimte goed en duidelijk regelt. Hoe kan je daarbij de ecologische waarden behouden en versterken? Hoe blijf je de dialoog voeren om samen tot een duurzame en gedragen inrichting te komen, zeker in land waar ruimte toch ‘relatief’ schaars is?

Na een lange tijd in Canada gewoond te hebben heeft Daphne na terugkomst in Nederland 4 jaar als docent gewerkt aan de Erasmus Universiteit. Daar gaf ze les in internationaal rechtelijke vakken in het Engels. Onderwijs vindt ze nog altijd een geweldig vakgebied.

Naast haar werk heeft Daphne het Lokaal collectief Duurzame Energie mede opgericht en was ze actief in het bestuur  van het Traais Energie Collectief. Dit collectief heeft als ambitie om het eerste volledig energie neutrale dorp te worden. Ze ontwikkelen hiervoor een windmolen, zonnepark (gepland) en warmtenetwerk. Vooral de dialoog met de omgeving staat centraal. De opbrengsten gaan terug naar leden en projecten in het dorp. Een mooi sociaal initiatief met groot effect op de lokale samenleving.