Skip to main content

Meint van Dam

Adviseur voor de leefomgeving

Meint kwam bij ons werken als gedreven en gedisciplineerde student Management van de Leefomgeving (Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden). Hij liep van september 2021 tot en met januari 2022 stage bij onze vestiging in Leeuwarden en startte daarna als parttime junior planoloog. Tijdens zijn stage heeft hij onderzoek gedaan naar de ambtelijke werkwijze in relatie tot de Omgevingswet. Daarnaast werkte hij al aan verschillende bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.

Inmiddels is Meint afgestudeerd, en werkt hij bij ons als adviseur voor de leefomgeving. Hij is een doelgerichte en praktische collega, die grondig te werk gaat bij de projecten waarmee hij aan de slag gaat. Een rustige, gedegen en zelfstandige onderzoeker, die graag meewerkt aan ruimtelijke, planologische vraagstukken.

Voor zijn afstudeerproject richtte Meint zich op het integraal gebiedsontwikkelingsproject in het Friese veenweidegebied. Bij dit project komen inhoudelijk onderzoek en procesmanagement bij elkaar. Daarnaast interesseert hij zich voor vraagstukken waarbij contact met stakeholders essentieel is, één van de interessegebieden waarbinnen hij zich verder wil ontwikkelen.