Skip to main content

Niek Duregger

Adviseur voor de leefomgeving

Niek is in 2018 vanuit zijn studentenstad Groningen neergestreken in onze vestiging in Leeuwarden als planoloog, maar woonde hiervoor in Italië, Oman en Indonesië. Hij heeft een talenknobbel en is geïnteresseerd in andere culturen. Niek heeft interesse in de wijze waarop andere landen met ruimtelijke inrichting omgaan, en deed ervaring op bij grote planningsprojecten over de grens. Hij verdiept zich daarnaast graag in innovaties op het gebied van duurzame energie en waterhuishouding.

Niek werkt binnen Team Leeuwarden als adviseur voor de leefomgeving aan diverse ruimtelijke plannen en profileert zich als een nauwkeurige werker met oog voor detail. Hij werkt graag aan plannen waar denkwerk voor nodig is, en de oplossing niet op voorhand duidelijk is. Daarnaast ontwikkelt hij zich in de technische planologie, voert verkeersberekeningen uit en is bedreven in GIS.