Skip to main content

Peter Bügel

Directeur / ruimtelijk econoom

Peter werkt als projectleider aan veelal grote en complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Zijn achtergrond als ruimtelijk econoom is zichtbaar in zijn werk, wat zich veelal afspeelt op het snijvlak van ondernemerschap, innovatiekracht vanuit de markt en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Voor overheden is het de uitdaging om omgevingsbeleid te koppelen aan draagvlak en investeringszin van ondernemers. Dit komt de haalbaarheid van plannen ten goede en voorkomt dat de overheid in plannen investeert waar ondernemers en consument (dus de burger) niet om vragen. Door de nieuw in te voeren Omgevingswet is deze invalshoek zeer actueel. Daarnaast maakt Peter ondernemers en bedrijven graag opmerkzaam op kansen om bedrijfsinvesteringen te koppelen aan specifieke wensen vanuit samenleving, energie, duurzaamheid en natuur. Peter overziet snel complexe situaties en heeft een scherp oog voor de individuele belangen van partijen (overheid, markt en samenleving). Hij kan daardoor bemiddelen en partijen samenbrengen in planprocessen. Peter weet overheid en markt aan een gezamenlijke visie of voornemen te binden en partijen te helpen deze visie te concretiseren naar realisatie. Want een plan is goed maar niet meer dan een middel. Centraal staat doel en het uitvoeren daarvan.