Skip to main content

Petra Smit

Senior jurist omgevingsrecht

Petra werkt juridisch-inhoudelijk mee aan ruimtelijke plannen die variëren van conserverend tot ontwikkelingsgericht en van postzegelplannen tot bestemmingsplannen buitengebied. Sinds 2012 behoren hiertoe ook beheersverordeningen. Wat betreft de verschillende thema’s in het omgevingsrecht rekent ze natuur en milieu tot haar specifieke aandachtsgebied. Ze is goed in het coördineren, intern en extern, van projecten waarbij de communicatie met de opdrachtgever, de kwaliteit van het product en het bewaken van het proces voorop staan. Verder heeft ze een flexibele instelling en werkt ze graag samen in teamverband.