Skip to main content

Petricia de Jong

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Petricia is een ervaren allround adviseur en projectleider. Zij is in staat zich snel en grondig te verdiepen in complexe vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Haar kennis en expertise hebben betrekking op het goed analyseren van de opgave en het op de juiste wijze onderbouwen van plannen, projecten en bijbehorende besluiten. Haar inzicht in de hiervoor benodigde werkzaamheden en de benodigde reikwijdte en diepgang van (milieu-)onderzoeken (waaronder m.e.r.) voor de plan- en besluitvorming zijn hierbij van meerwaarde. Ze heeft oog voor politieke verhoudingen en voor individuele belangen. Ze is vasthoudend en resultaatgericht. Zij werkt bij voorkeur samen met verschillende disciplines en is goed in staat om over de grenzen van haar vakgebied heen te kijken. Petricia heeft uitgebreide ervaring met het werken in en leiding geven aan multidisciplinaire teams.