Skip to main content

Robin Feijten

Adviseur voor de leefomgeving

Robin is in 2014 afgestuurd als planoloog en sociaal geograaf. Na zijn afstuderen werkte hij als (milieu)planoloog en projectleider, zowel bij overheid als adviesbureaus. Hij heeft dus aan beide kanten van de tafel gezeten. Robin weet daarom precies wat nodig is om een initiatief planologisch mogelijk te maken en te realiseren.

Zijn positieve instelling, pragmatische houding en het voortdurend zien van kansen dragen hieraan bij. Robin hecht veel waarde aan open en heldere communicatie en het onderhouden van relaties.