Kijk eens mee!  Hoe ziet een werkdag van een ecoloog bij BügelHajema eruit?

BügelHajema werkt veel aan plannen die onze leefomgeving veranderen en beïnvloeden. Natuurbehoud, - bescherming en -ontwikkeling spelen daarin vaak een rol. Daarom werken bij ons bureau maar liefst vier ecologen. Zij voeren onderzoek uit, adviseren collega’s en opdrachtgevers en werken mee aan natuurinclusieve ruimtelijke ontwerpen, die robuust en toekomstgericht zijn.

Een ecoloog van BügelHajema is vaak in het veld te vinden. Regelmatig doen ze onderzoek in en rondom een plangebied, soms met gebruik van camera’s. We werken voor veel verschillende opdrachtgevers en plannen, en onze planlocaties liggen verspreid over het hele land. Daardoor komen onze ecologen op de meest uiteenlopende plekken en doen ze onderzoek naar een groot aantal beschermde soorten.

Kortom, werkdagen van een ecoloog bij BügelHajema zijn ontzettend afwisselend. Van ecologische begeleiding op een bouwplaats tot advies over natuurinclusieve inrichting van een erf. Ze maken vaak een onmisbaar onderdeel uit van onze projectteams, met daarin ontwerpers, planologen en juristen.

  • Vleermuisonderzoek bij zonsondergang

  • Veldwerk in het buitengebied, op zoek naar beschermde soorten

  • Veldonderzoek levert soms mooie plaatjes op, zoals deze ransuil in het voorjaar

  • Inzet van een wildcamera voor onderzoek naar kleine marterachtigen (een bunzing neemt een kijkje)

  • We zetten naast een wildcamera soms ook een drone in voor soortenonderzoek

  • Overleg in projectteam voor een natuurinclusief ontwerp

  • Uitwerken van onderzoek en het schrijven van advies

  • De hoogte in! Hier maken we een te slopen gebouw ongeschikt voor beschermde soorten