Skip to main content

Het keukentafelgesprek

Wil je een plan verder brengen maar stagneert het doordat er te veel regels en eisen op je af komen? Overweeg dan een keukentafelgesprek.

Bij BügelHajema bespreken we nieuwe plannen graag in een zo vroeg mogelijk stadium met de belangrijkste deskundigen, de betrokken gemeente en belanghebbenden. Dat kan heel goed aan de keukentafel! Doordat experts, initiatiefnemers en besluitvormers samen aan tafel plaatsnemen, kunnen we het initiatief in één of twee besprekingen verder brengen.

BügelHajema verbindt je verder met het keukentafelgesprek

Hoe werkt een keukentafelgesprek?

Door op locatie te kijken en te praten gaat een plan leven en denken de deelnemers in oplossingen en mogelijkheden. Ieders expertise is daarin belangrijk. Een landschapsontwerper maakt een schets samen met de aanwezigen om een goede ruimtelijke inpassing te waarborgen. De gemeenteambtenaar licht toe hoe een procedure loopt en wat de aandachtspunten zijn. Zijn er archeologische waarden te verwachten? Is een ecologisch onderzoek nodig? Afhankelijk van de aard van het project nodigen we de belangrijkste deelnemers uit om aan dit gesprek deel te nemen. Alles wat voor het plan van belang is, bespreken we aan de keukentafel. Aan het eind van de keukentafelsessie maken we afspraken over het vervolg.

Is er nog veel onduidelijk of niet uitgezocht? Dan betekent dat huiswerk! We plannen, als het nodig is, een tweede bespreking. Die moet leiden tot een voorstel waar je als de initiatiefnemer mee verder kunt. Een voorstel dat leidt tot een plan waarmee je de eindstreep haalt!

Gespreksleider bij het keukentafelgesprek

Bij BügelHajema werken gespreksleiders die als voorzitter optreden tijdens het keukentafelgesprek. Zij kunnen zowel met conflictsituaties als met technisch complexe plannen goed uit de voeten. We begeleiden de initiatiefnemer met zijn plan en helpen het plan verder. We verzorgen het contact met de gemeente en bekijken samen met de initiatiefnemer welke deskundigen en belanghebbenden aan moeten schuiven.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op, wij helpen je graag verder.