Skip to main content
 • Digitale tool voor erfbeplanting Hollands Kroon

Digitale tool voor erfbeplanting Hollands Kroon

Het versterken van de biodiversiteit en het landschap in Hollands Kroon door een plan voor groen/bomen in het buitengebied en een stimuleringsplan voor erven.

 • Projectnaam:
  Digitale tool voor erfbeplanting
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2020/2021
 • Locatie:
  Gemeente Hollands Kroon
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Hollands Kroon
 • Projectleider/contactpersoon:

Vergroten van biodiversiteit

Hoe vergroot je de biodiversiteit in je gemeente? Veel verschillende planten- en diersoorten zijn belangrijk voor de balans in de natuur. Gebieden met natuurwaarden die ook goed met elkaar zijn verbonden bieden een grote meerwaarde. De gemeente Hollands Kroon wilde 7000 bomen planten en eigenaren van erven stimuleren om hun erf zo in te richten dat zowel de natuur als het landschap profiteert.

Groenstructuurplan als basis

Als gemeente kan je veel doen. Maar een sterk landschap en een robuuste ecologische structuur maak je niet alleen via de bermen van de gemeente. Bloemrijke akkerranden, oevers van waterlopen en erven in het overwegend open landschap spelen evenzeer een belangrijke rol. Hoe informeer en betrek je burgers bij het vergroten van de biodiversiteit in eigen tuin?
In het groenstructuurplan is dit op een methodische manier aangepakt. Een aanpak die ook in andere gebieden gebruikt kan worden. Een analyse van landschap, ecologie en beleid en het gebruik van GIS hielpen om stap voor stap te bepalen welke structuur van groen/bomen wenselijk en realiseerbaar is. Dit maakte de keuzes voor de gemeente en voor bewoners in het interactieve proces inzichtelijk.

Een digitale tool voor erfbeplanting

De nieuwe erfbeplantingstool is ook zo’n middel om inwoners, instellingen en ondernemers te informeren en stimuleren om mee te blijven doen of aan te haken bij het doel van het project. Afhankelijk van het gebied waar men woont kan met de tool bekeken worden welke beplanting geschikt is. Daarbij is genoeg te kiezen, de tool informeert en enthousiasmeert over bomen, grassoorten, hagen, nestkasten en vele andere aspecten die bij de inrichting van een tuin of erf meegenomen kunnen worden.
Benieuwd? Kijk op www.erfbeplantingstoolhollandskroon.nl naar het resultaat.

Links

Mischa Teensma

Meer weten? Neem contact op met Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, visie en ruimte / landschapsarchitect BNT
582152515