Skip to main content
 • De eekhoorn verhuist met een eekhoornbrug

De eekhoorn verhuist met een eekhoornbrug

Door samen te werken met betrokken opdrachtgevers kunnen we plannen realiseren, én een impuls geven aan de natuur op hetzelfde terrein of gebied. Met bijvoorbeeld inbouwkasten, wadi’s en de inrichting van een terrein als leefgebied voor vogels.

 • Projectnaam:
  Natuuronderzoek Nautenaseweg 2 Nijkerk
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021
 • Locatie:
  Nijkerk
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Nijkerk
 • Projectleider/contactpersoon:
  Maura Terpstra

Beschermde eekhoorn vraagt om maatwerk

De gemeente Nijkerk vroeg ons een natuurtoets uit te voeren in verband met een woningbouwplan op een locatie in Nijkerk. Tijdens het veldbezoek bleek dat op het terrein meerdere eekhoornnesten in de te kappen bomen zaten. Omdat eekhoorns beschermde dieren zijn, konden deze bomen met nesten niet zo maar weg. We startten daarom de ontheffingsaanvraag voor het verwijderen van deze nesten, en het realiseren van alternatieve leefmogelijkheden voor de eekhoorns.

De eekhoorn is een soort is die we niet vaak tegenkomen in ons werk. Voor de eekhoorn zijn ook geen standaard inbouwkasten beschikbaar, die we in een nieuwe woning of gebied kunnen plaatsen. Meer onderzoek wat betreft het creëren van een nieuw leefgebied en type verblijfplaatsen was dus nodig.

Samenwerking met de gemeente 

In samenwerking met de gemeente maakten we voorstellen en schetsen en bespraken we opties die bij hun plannen passen, en waarbij de eekhoorns een eigen plekje op het terrein kregen. Zo moesten we bepalen welke nestkasten op welke plek op het terrein geschikt zijn en hoe we deze dieren vanaf hun huidige nest naar het te behouden bosje aan de rand van het terrein konden lokken. Hiervoor maakten we touwbruggen en voederhuizen. Geen standaardmethodes, maar maatwerk. Zonder dit maatwerk zou de gemeente geen ontheffing voor het woningbouwproject krijgen.

Eindresultaat

De eekhoorns zijn met succes ‘verhuisd’ naar hun nieuwe leefomgeving, onderzoek na verloop van tijd toonde aan dat onze aanpak succesvol is geweest.

Links

Maura Terpstra

Meer weten? Neem contact op met Maura Terpstra

Ecoloog
0592316206