Skip to main content
 • Inventarisatie van waardevolle bomen en landschapselementen

Inventarisatie van waardevolle bomen en landschapselementen

Waardevolle bomen en landschapselementen behouden, dat vindt de gemeente Waadhoeke belangrijk. Die ene mooie grote beuk voor de pastorie, de volle erfbeplanting rond een boerderij, de hoge bomen rond een kerk of de wegbeplanting bij een dorpsentree. We maakten we een waardebepaling en inventarisatie van alle bomen en van de streekeigen landschapselementen in de gemeente.

 • Projectnaam:
  Inventarisatie van waardevolle bomen en landschapselementen
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022 / 2023
 • Locatie:
  De hele gemeente Waadhoeke
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Waadhoeke
 • Projectleider/contactpersoon:

Hoe breng je waardevolle bomen en landschapselementen in beeld?

In Waadhoeke, grenzend aan de Waddenzee, denk je misschien eerder aan weidse vergezichten dan aan bomen. Maar juist hier zijn de aanwezige bomen vaak heel beeldbepalend. Soms als enkele boom bij de oude pastorie in het dorp, als een monument geworteld in de klei. Vaak ook in de vorm van meerdere bomen bij elkaar, die samen een aaneengesloten element in het landschap vormen, zoals een wegbeplanting of de beplanting van een erf. Niet alleen zijn bomen beeldbepalend voor ons landschap, ze voegen ook veel andere kwaliteiten toe in de dorpen, de stad en de natuur. Bomen zorgen voor gezonde lucht, beschutting tegen wind of hitte en voor het vasthouden van water.

Benieuwd naar hoe we de waarde van in kaart gebrachte bomen en landschapselementen hebben bepaald? Ga naar de projectwebsite om hier meer over te lezen.

Maar waar in de gemeente staan deze belangrijke bomen en landschapselementen? Hoe is het gesteld met deze bomen? En welke bomen en landschapselementen zijn waardevol? Dat wil gemeente Waadhoeke eerst graag weten. Samen met Heldergroen Advies inventariseerden en analyseerden we daarom alle bomen en de verschillende kenmerkende landschapselementen. Alle waardevolle bomen en streekeigen landschapselementen zijn in kaart gebracht.

 

Input verzamelen van plaatselijke organisaties en inwoners

Bij de start van het project zijn de verenigingen voor Plaatselijk Belang en Vrienden van Franeker gevraagd om inbreng te leveren. We vroegen hen om mooie voorbeelden van bijzondere en behoudenswaardige bomen of landschapselementen in de eigen omgeving in te tekenen in een digitale kaart op de projectwebsite. Mooie bijvangst: soms hoort er een bijzonder verhaal bij een boom. Of kent een landschapselement een belangrijke achtergrond. Die komen we dan ook te weten!

De uitkomsten van de inventarisatie zijn op 10 mei gepresenteerd aan plaatselijke organisaties en belangstellenden. Daar vertelden we hoe we te werk gingen en wat de uitkomsten van de inventarisatie zijn. De bijeenkomst bood ook de ruimte om op het resultaat te reageren. Dit hielp om tot een goed eindresultaat te komen. Bijvoorbeeld als we iets over het hoofd hadden gezien.

Reacties vatten we samen in een reactienota. Onze inventarisatie en analyse wordt samen met de reactienota aangeboden aan de raad. In de stap daarna gaat de gemeente op basis van de waardering van de bomen en beplantingen beleid maken. Dit kan gaan over stimulerende maatregelen en/of om regels die de waardevolle bomen en beplantingen beschermen.

Het resultaat gepresenteerd als interactieve kaart

Op de projectwebsite is het resultaat van de inventarisatie gepresenteerd als interactieve kaart. Hiermee kan iedere belangstellende eenvoudig zien welke waardevolle bomen en streekeigen landschapselementen in beeld zijn gebracht.

Mischa Teensma

Meer weten? Neem contact op met Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, visie en ruimte / landschapsarchitect BNT
582152515