Skip to main content
 • Ondersteuning invoering Omgevingswet in Voorst

Ondersteuning invoering Omgevingswet in Voorst

Gemeente Voorst wil geen bureau dat haar de voorbereidende werkzaamheden bij de komst van de Omgevingswet uit handen neemt, maar een bureau dat haar coacht bij de te maken keuzes. Op die manier leert zij door te doen.

 • Projectnaam:
  Ondersteuning invoering Omgevingswet
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021/2022
 • Locatie:
  Voorst
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Voorst
 • Projectleider/contactpersoon:

Weloverwogen participatiebeleid en een participatieverordening

BügelHajema begeleidt de gemeente in een aantal stappen. Eerst bespreken we:

 • wat is participatie eigenlijk? Met welk doel vindt participatie plaats?
 • hoe verhoudt participatie zich tot de besluitvorming van de gemeenteraad?
 • wat doet de gemeente op dit moment al aan participatie?
 • welke aandacht besteedt de gemeente in onze participatie aan het bereiken van doelgroepen en het toegankelijk en begrijpelijk maken van informatie voor alle doelgroepen?
 • wat is onze ambitie met participatie?

Zo maken we keuzes. Hoe geven we vorm en inhoud aan participatie?

 • Participatie voor de gemeente zelf; bij de omgevingsvisie, bij programma’s en omgevingsplannen.
 • Participatie voor particuliere initiatiefnemers als zij plannen hebben die afwijken van het (tijdelijke) omgevingsplan.

Het resultaat leggen we neer in een Discussienota voor de gemeenteraad. Met als doel te komen tot een gedragen verordening commissie ruimtelijke kwaliteit!

Ondersteuning in keuzes maken

We ondersteunen de gemeente bij het opstellen van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit. Die commissie vervangt de bestaande commissies voor welstand en monumenten. Net als bij participatie staan we eerst stil bij inleidende vragen zoals of de gemeente tevreden is met het huidige systeem en wat er onder de Omgevingswet anders kan. Welke mogelijkheden zijn er? 

Ook geven we de ambtenaren die het meest met de Omgevingswet te maken krijgen een op maat gemaakte in company-training met als doel dat elke afdeling voor haar specialisme informatie over de Omgevingswet krijgt, maar waarbij in beginsel alle medewerkers zoveel mogelijk aansluiten (kruisbestuiving). Het programma gaat in op wat de medewerkers in het fysiek domein (fysieke leefomgeving) bij de gemeente minimaal moeten weten over de Omgevingswet.

 

Eindresultaat

In het laatste deel van het proces richten we ons op de uitkomst van de gestelde vragen. Zo bepalen we de hoofdlijnen van de verordening en kunnen we met de gemeente de verordening opstellen. Ze zijn dan klaar voor de Omgevingswet!  

 

 

Links

Jan Oosterkamp

Meer weten? Neem contact op met Jan Oosterkamp

Senior jurist omgevingsrecht / projectleider
0334656545