Skip to main content
 • Nota omgevingskwaliteit gemeente Noordenveld

Nota omgevingskwaliteit gemeente Noordenveld

Een nieuwe welstandsnota die past bij de Omgevingswet en helpt om verder te bouwen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Noordenveld.

 • Projectnaam:
  Nota omgevingskwaliteit gemeente Noordenveld
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2020-2021
 • Locatie:
  Gemeente Noordenveld
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Noordenveld
 • Projectleider/contactpersoon:

 Eigentijds, deze nota omgevingskwaliteit 

Met de Omgevingswet in aantocht wil de gemeente Noordenveld haar ruimtelijke kwaliteit goed in beeld brengen. Daarom kiest de gemeente voor een nieuwe, bredere nota Omgevingskwaliteit. Deze nieuwe, eigentijdse welstandsnota onderscheidt zich op drie vlakken en past uitstekend in het gedachtegoed van de Omgevingswet.

 1. Eigentijds op de inhoud. De nota stelt de doelen voorop en schrijft niet de oplossing voor. Daardoor ontstaat ruimte om goede plannen verder te brengen en uitzonderlijke plannen mogelijk te maken.
 2. Aansluiting op een eigentijds proces van advies en toetsing. De nieuwe insteek van de nota gaat uit van het advies aan de voorkant. Een goed advies is de basis voor een passend plan en uiteindelijk een positief advies van de welstandscommissie.
 3. Een eigentijdse vormgeving. Deze vormgeving leidde tot een digitale welstandsnota die altijd goed en gemakkelijk toegankelijk is. Het brengt gebruikers bij het antwoord dat ze zoeken en door de vele beelden inspireert het plannenmakers en inwoners.

Verschillende plannen, verschillende routes

De nota omgevingskwaliteit is volledig ingericht met oog op de gebruiker, en gaat uit van drie routes; Een vergunningsvrije route, een snelle route (voor eenvoudige plannen) en een route voor bijzondere bouwplannen. Voor deze laatste categorie gelden naast de basisprincipes ook enkele specifieke eisen per gebied. Want, wat op de ene plek passend is, is op een andere locatie te groot of afwijkend. Door de nota omgevingskwaliteit te gebruiken kan iedereen met een plan zich goed laten informeren en laten inspireren, of het nu om een kleine dakkapel gaat of een grootschaliger woningbouwplan.

basisprincipes 01

 

 

Eindresultaat

De nieuwe welstandsnota sluit aan op de kwaliteitsgids van de gemeente Noordenveld. Omdat de gemeente op deze manier de ruimtelijke kwaliteit goed zichtbaar maakt, borgt en meeneemt in haar plannen, heeft de gemeente in juni 2021 de Mooiwaarts trofee gewonnen van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Links

Janneke Schurer-Grasman

Meer weten? Neem contact op met Janneke Schurer-Grasman

Landschapsarchitect
0592316206