Skip to main content

Sophie Huis in ’t Veld

Landschapsontwerper

Sophie valt op door haar enthousiaste en creatieve werkwijze. Haar interesse ligt bij de integrale vraagstukken: energielandschappen, klimaat-robuuste opgaven en een duurzame stad & regio. Hoe maak je een samenhangend ontwerp in een complexe wereld die voortdurend in beweging blijft?

Met haar afstudeerproject (Van Hall Larenstein) toonde ze met het ontwikkelen van een duurzaam watersysteem aan hoe een ruimtelijk ontwerp bijdraagt aan het verbinden van natuur, watersysteem, natuur en recreatie.

Sophie werkt het liefste aan projecten in de openbare ruimte, waarbij je kunt onderzoeken hoe je de beleving van een gebied kan benadrukken. Bij een integrale benadering is het inzetten van hoogwaardig groen dan van grote waarde.

Als ontwerper werkt Sophie bij ons bureau aan projecten op verschillende schaalniveaus, van omgevingsvisies,  stedenbouwkundige uitwerkingsplannen tot herinrichtingsprojecten. Sophie is zeer vaardig om een heldere en aansprekende verbeelding te maken van jouw plan.

 

“In onze snel urbaniserende wereld vormen stad en landschap

steeds meer één samenhangend systeem.”

01 Dwarsdoorsnede toekomstbeeld 1op100 omgevingsvisie Smallingerland

Toekomstbeeld Omgevingsvisie Smallingerland