Skip to main content

Wout Douwsma

Architect / stedenbouwkundig ontwerper

Wout Douwsma is van huis uit architect en heeft bij ons bureau een ruime ervaring als stedenbouwkundig ontwerper. Hij is een ontwerper die kan luisteren en verbinden en vanuit zijn stevige deskundigheid dienstbaar kan zijn aan een proces, zowel op kleine als grote schaal. Van interactief ontwerpen op locatie (onder andere voor de Nije Pleats), tot interactieve avonden over uit- en inbreidingsplannen met omwonenden. Van welstandseisen voor één woning of bedrijf, tot ruimtelijke visies voor een gehele gemeente. Van het ontwerpen van een brug of armatuur, tot het ontwerpen van een nieuw dorpshart. Van het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen voor 1 tot 300 woningen, of het nu een in- of een uitbreiding, of herstructurering betreft, niets is hem vreemd. Hij werkt op ieder schaalniveau zorgvuldig en bedachtzaam, maar bovenal is hij een digitale kunstenaar en maakt hij zeer mooie en functionele ontwerpen.