Skip to main content
 • Herstructurering Harlingen Plan Zuid

Herstructurering Harlingen Plan Zuid

Procesbegeleiding en ontwerp van een binnenstedelijke locatie tot een hoogwaardige, groene woonbuurt, waar sociale woningbouw de basis vormt voor de ontwikkeling. In een participatieproces zijn keuzes gemaakt en is het ontwerp verder uitgewerkt. 

 • Projectnaam:
  Herstructurering Harlingen Plan Zuid fase 2
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2015 - 2019
 • Locatie:
  Harlingen, Prins Bernhardstraat / Koningin Wilhelminastraat / N31
 • Opdrachtgever:
  De Bouwvereniging Harlingen
 • Projectleider/contactpersoon:

Participatie als basis voor het ontwerp

In Harlingen maakten we voor een binnenstedelijke locatie een nieuwe invulling met woningen in de categorie sociale woningbouw. Bijzonder aan dit plan is dat het is ontstaan als resultaat van een participatietraject met de omwonenden en de toekomstige bewoners. Al snel bleken de bestaande vijver en het groene karakter van het gebied de belangrijkste waarden om te behouden.

Met deze waarden in het achterhoofd ontwikkelden we een modellenstudie, waarin verschillende ontwerpvarianten waren uitgewerkt. Met deze modellen konden we een inhoudelijke keuze maken met omwonenden en toekomstige bewoners. Het nu gerealiseerde plan is een directe uitwerking van het breed gedragen voorkeursmodel uit het participatietraject.

Stedenbouwkundig plan en BKP

BügelHajema heeft in samenwerking met de gemeente Harlingen en De Bouwvereniging het participatieproces vormgegeven, het stedenbouwkundig plan ontworpen en het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing opgesteld. 

In 2015 al vonden er drie bewonersavonden plaats, waarin de basis is gelegd voor het plan. Het stedenbouwkundig plan is een direct resultaat van het participatieproces.

Het stedenbouwkundig plan is geïnspireerd op structuur van de oorspronkelijke Wederopbouwwijk ten noorden van het plangebied, waarbij ervoor gekozen is om compact in stroken te bouwen. Hierdoor kon de bestaande vijver worden behouden en ontstond er veel ruimte voor groen in de buurt. De appartementen staan mede daarom ook aan de rand van het plangebied. Deze gebouwen hebben daarnaast ook een geluidswerende functie voor de wijk en dragen bij aan de herkenbaarheid van Harlingen langs de N31. Met de gemaakte keuzes is er een hoogwaardig groen woonmilieu ontstaan. Met het beeldkwaliteitsplan is ingezet op maximale kwaliteit binnen het sociale woningbouwbudget.

Een park voor de hele buurt

Het gebied ademt een kwaliteit uit die op het eerste gezicht niet doet vermoeden dat het hier gaat om 60 sociale huurwoningen en 50 sociale huurappartementen. Door de gemaakte keuzes is er een hoogwaardig en groen woonmilieu ontstaan met een meerwaarde voor de hele omgeving. Het groen en water maken het gebied geschikt voor een kort ommetje door de buurt of even zitten aan het water.

Links

Wout Douwsma

Meer weten? Neem contact op met Wout Douwsma

Architect / stedenbouwkundig ontwerper
0582152515