Skip to main content
  • Principeverzoek

Principeverzoek

Een initiatief uitwerken kost tijd en geld. Om vroeg in het proces zekerheid te krijgen of een idee kans van slagen heeft, adviseren we een principeverzoek in te dienen. We helpen en adviseren graag bij het indienen van deze aanvraag.

Een principeverzoek kan je indienen met een ruimtelijke verkenning. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden van een plan.

Wat is een principeverzoek?

Een principeverzoek is een haalbaarheidstoets. Eigenlijk is het een globale vergunningaanvraag voor een initiatief. In grote lijnen geven we in het principeverzoek weer wat de plannen zijn. Ook beschrijven we de motivatie waarom de gemeente hieraan medewerking zou kunnen verlenen. Sommige gemeenten noemen een principeverzoek ook wel een conceptaanvraag of een vooroverleg.

Een principeverzoek indienen is een effectieve manier om inzicht te krijgen in de bereidwilligheid van de gemeente om medewerking te verlenen aan het plan. 

Het indienen van een principeverzoek verschilt per gemeente (bijvoorbeeld via het Omgevingsloket). We helpen met het volgen van de beste route en het indienen van de juiste stukken. Ook onderhouden we het contact met de gemeente over de behandeling van het verzoek.