• Ruimtelijke verkenning

Ruimtelijke verkenning

Gebiedsontwikkeling gaat meestal over een concreet plan op een concrete locatie. Maar het kan ook zijn dat je voor een plan meerdere locaties op het oog hebt of eerst de haalbaarheid wil verkennen. Een objectieve afweging is dan de oplossing. Verken met ons de mogelijkheden!

Een grotere gebiedsontwikkeling is vaak passen en meten. Grond is schaars, de ambities zijn hoog en een project is nooit zonder (milieu)effecten. Dan is een ruimtelijke verkenning de oplossing. Met een ruimtelijke verkenning brengen we de verschillende aspecten die van invloed zijn op jouw plan in kaart:

  • Overzicht van het beleid dat van toepassing is en welke kansen of beperkingen dit oplevert;
  • Een quickscan van de milieueffecten die de ontwikkeling met zich meebrengt;
  • Stakholderanalyse: welke partijen en organisaties we moeten betrekken bij een planuitwerking;
  • Een omgevingspeiling, waarmee we beoordelen of een plan kansrijk is qua draagvlak.

360 graden beeld 

De ruimtelijke verkenning levert een 360 graden beeld op van de mogelijkheden van een gebied. Haalbaarheid en uitvoerbaarheid maken we daarmee zo veel mogelijk inzichtelijk. Ook wij kunnen de toekomst niet voorspellen, maar met een goede verkenning komen we een heel eind! Daarna bepalen we samen de verdere strategie.


Stakeholdersanalyse

Ben je vooraf benieuwd naar de mogelijke invloed van stakeholders en belanghebbenden op een project, om zo de mogelijkheden en risico’s beter te kunnen inschatten? Dan maken we vroeg in het proces een analyse.

Hiermee brengen we concreet in beeld wie door een initiatief geraakt kan worden en wat hun invloed op het proces kan zijn. Is de analyse compleet, dan stellen we een uitgekiende strategie op. We bepalen dan hoe we in gesprek komen en blijven met verschillende doelgroepen. Dit voorkomt enerzijds mogelijk weerstand of protest, maar levert vaak ook nieuwe inzichten en koppelkansen op; Daarmee kan een project een nog integraler resultaat bereiken.