Skip to main content
  • Ruimtelijke verkenning

Ruimtelijke verkenning

Een initiatief begint met een idee. Snel en inhoudelijk inzicht krijgen in de mogelijkheden of belemmeringen van een initiatief? Dan gaan we aan de slag met een ruimtelijke verkenning. Het opstellen van een ruimtelijke verkenning biedt een globale inschatting van de (on)mogelijkheden en de effecten van een plan. Het is daarom een goede start bij een nieuwe initiatief.

Ruimtelijke verkenning brengt een project in kaart 

Met een ruimtelijke verkenning brengen we de verschillende aspecten die van invloed zijn op het initiatief in kaart:

  • Beleid: We geven overzicht in het beleid wat van toepassing is, en welke kansen of beperkingen dit oplevert.
  • Quickscan: We maken een quickscan van de milieueffecten als gevolg van de ontwikkeling.

Als nodig, dan vullen we dit aan met:

  • Stakeholderanalyse: welke partijen en organisaties moeten we betrekken bij een planuitwerking.
  • Draagvlak: Een omgevingspeiling, waarmee we beoordelen of een plan kansrijk is qua draagvlak.

De haalbaarheid toetsen van een initiatief?

Dan biedt een ruimtelijke verkenning een goed beeld van de mogelijkheden. De uitvoerbaarheid maken we met een ruimtelijke verkenning zo veel mogelijk inzichtelijk. Hiermee kunnen we samen de vervolgstappen bepalen.

Een ruimtelijke verkenning is de ideale basis voor het indienen van een volledig principeverzoek bij de gemeente. Dit geeft het gemeentebestuur inzicht voor een oordeel op hoofdlijnen. Zo ontstaat er al vroeg in het proces duidelijkheid of een initiatief kans van slagen heeft.