Skip to main content
  • Regionale energiestrategie (RES)

Regionale energiestrategie (RES)

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) of werk je aan een energievisie? BügelHajema helpt je verder. Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen stelt iedere energieregio een eigen strategie vast; een RES. Daarin staan concrete keuzes en afspraken om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Bijvoorbeeld over hoe en waar we het beste duurzame elektriciteit (wind en zon) kunnen opwekken.

Ook worden er door regio’s, gemeenten of soms (dorps)kernen energievisies vastgesteld. Ook daarin staat het behalen van de klimaatdoelstellingen en de wijze waarop centraal. Het doel? Het verminderen van de CO2-uitstoot. In 2030 moet deze de helft zijn ten opzichte van 1990. In een energievisie bekijken we bijvoorbeeld hoe we wijken gasloos kunnen (ver)bouwen (van fossiel naar duurzaam).

Deze strategieën en visies zijn bedoeld om overheden te laten samenwerken met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, het bedrijfsleven en bewoners. Dat is de beste manier om de energietransitie verder te brengen! BügelHajema werkt hieraan met overheden en andere betrokken. We begeleiden het proces en helpen bij het maken van concrete keuzes en het formuleren van haalbare doelstellingen.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.