Skip to main content

Elsbeth Luning

Landschapsarchitect / stedenbouwkundig adviseur

Elsbeth heeft in de afgelopen jaren als landschapsarchitect en stedenbouwkundig adviseur gewerkt aan integrale ruimtelijke opgaven binnen stedelijk en landelijk gebied, vaak vanuit ontwerpend onderzoek. De ruimtelijke kwaliteit van het (stedelijke) landschap én de gebruiker staan bij deze opgaven altijd centraal. Haar rol bij deze planvormingsprocessen is vaak pluriform, schakelend tussen de rol van ontwerper, procesbegeleider, inspirator, katalysator, regisseur en kwaliteitsbewaker. Daarnaast heeft zij 21 jaar ervaring in het leiden en inhoudelijk vormgeven van projecten op het vlak van ruimtelijke visie- en planvorming en het aansturen van (bestuurlijke) besluitvormingstrajecten. Door haar (aanstekelijke) enthousiasme, overtuigingskracht en door middel van veel interactie tussen opdrachtgever, bestuurders en betrokkenen, weet zij opgaves met succes tot stand te brengen. Het samenwerken in interdisciplinaire teams is haar tweede natuur. Duurzaamheid zit bij Elsbeth in de genen; zij vervult regelmatig de rol van ‘Initiator duurzaamheid’.