Skip to main content
 • Bewonersparticipatie in woongebied de Hoven

Bewonersparticipatie in woongebied de Hoven

Samen met bewoners een gebied ontwerpen en indelen. We doen het in de Hoven Noord in Zutphen. De rode draad in dit proces ligt in sociale duurzaamheid: Samen met bewoners en de gemeente Zutphen werken we aan de invulling van de nieuwe woonwijk. Daarbij gaan we stap voor stap richting een gedragen eindresultaat. 

 • Projectnaam:
  Bewonersparticipatie in woongebied de Hoven
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2023 / 2024
 • Locatie:
  De Hoven Noord
 • Opdrachtgever:
  Gemeente Zutphen
 • Projectleider/contactpersoon:

Met bewoners aan de slag

De aftrap vond plaats bij de lokale Duivenvereniging van De Hoven. Hier hielden we aan het begin van het proces meteen de Meedenkdagen, waar bewoners de vraag kregen: Wat is jouw droom voor De Hoven Noord?
In deze eerste fase van het plan waren naast bewoners en de gemeente ook de stakeholders (bijvoorbeeld ondernemers en verenigingen) uit de wijk betrokken. De resultaten hebben we weergegeven in woord en beeld.

   Woordwolk totaalbeeld

Sfeerbeeld De Hoven Noord kleiner

De eerste Meedenkdagen vormden ook de opmaat voor de vervolgfase; het uitwerken van twee denkrichtingen, die we weer hebben voorgelegd aan bewoners. Deze denkrichtingen voor de Hoven Noord zijn gebaseerd op:

 • Het benutten van de unieke ligging tussen Veluwe en IJssel, met de stad Zutphen nabij;concept ligging uitzoomen kl
 • Water dat stuurt: we zoeken voor de wonin­gen de droge delen op de oeverwal op;
 • Groene ‘vingers’ die vanuit het landschap de nieuwe wijk De Hoven Noord inkomen.

Bundelen en uitwerken van denkrichtingen

Op basis van dit concept zijn twee denkrich­tingen ontstaan, die we uitwerkten in een globaal ontwerp. De ene denkrichting gaat uit van een organisch model, de andere denkrichting baseert zich op de historie van het gebied.

Denkrichting 1 organische model

Denkrichting 1 is gebaseerd op ‘groene vingers’ die vanuit het noorden in de nieuwe wijk De Hoven Noord steken. De ‘opmars’ van de Over­marsch, als het ware. Hierdoor ontstaat een groene dooradering van de wijk. Zo wordt ver­binding gemaakt met de omringende natuur en het landschap. Ook kan er regenwater opge­vangen worden in deze groene zones. Woonbuurten buiten de oeverwal liggen op een terp.

 Principe 2 organische model

Denkrichting 2 Groene Hoven model

Denkrichting 2 is gebaseerd op de tuindershis­torie van De Hoven en de structuur van verka­velen. De woonbuurten zijn bijvoorbeeld door groen omrand. Daardoor ontstaat een klein­schalig en dorps karakter. Tussen de woon­buurten liggen openbare of gemeenschappelij­ke groengebieden (groene pijlen). Hier vinden speelplekken en – bosjes, wadi’s , bomen, stru­weelhagen, fruitbomen en parkeerkoffers een plek. Woonbuurten buiten de oeverwal liggen op een terp.

Voor beide modellen geldt dat de entrees naar de Hoven Noord een groen en herkenbare uitstraling krijgen die passen bij het dorpse karakter van De Hoven. Er komen nieuwe wandel- en fietspaden in het gebied, die verbinding maken met de stad Zutphen en het treinstation in Empe.

Principe 2 Groene Hoven model

Meedenkdagen als leidende momenten in het proces

In een nieuwe ronde Meedenkdagen hebben we opnieuw veel informatie opgehaald van de ruim 250 bezoekers. We presenteerden de uitgewerkte denkrichtingen waarbij bewoners veel te kiezen hadden!

Concrete vragen over de ligging van de buurten, de ontsluiting en de bebouwing maken dat we een gedragen model verder kunnen uitwerken tot een volledig masterplan. Eind 2023 beginnen we aan het concept stedenbouwkundig plan en wordt het masterplan definitief vastgesteld.

Meedenkdagen de Hoven juni 2023 lowres 8

Links

Elsbeth Luning

Meer weten? Neem contact op met Elsbeth Luning

Landschapsarchitect / stedenbouwkundig adviseur
0334656545