Skip to main content
  • Training: Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet (3 dagdelen)

Training: Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet (3 dagdelen)

Hoe hou  je als gemeente de winkel open in de transitiefase naar de Omgevingswet? Ook nu de Omgevingswet in werking is getreden komen er principeverzoeken binnenkomen. Hoe neem je deze aanvragen in behandeling?

De training ‘Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet’ bestaat uit drie dagdelen. Daarin leer je met collega’s hoe je aanvragen in behandeling kan nemen én tot een goed einde kan brengen.

Aanpak

In de cursus bespreken we de verschillende mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt. Aan de hand van de lokale situatie onderzoeken we de mogelijkheden waarmee je als RO-adviseur tijdens de transitiefase het best van een aanvraag tot een bouw- en gebruikstitel kan komen. Hoe help je ontwikkelaars en particulieren met een initiatief verder? Zo voorkom je stagnatie in de gebiedsontwikkeling én frustratie bij bestuurders, collega’s en aanvragers.

De inspirerende aanpak van deze training stimuleert de deelnemers om concreet aan de slag te gaan. Het toont de mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt en brengt energie in het lange invoeringsproces van de Omgevingswet.

 Dag 1

Het eerste dagdeel bespreken we de transitiefase naar de Omgevingswet. Hoe kan je als gemeente je slagkracht behouden, terwijl je óók leert werken met de Omgevingswet? Wat betekent het om te werken in de geest van de Omgevingswet en waarom is ‘beleidscyclusdiscipline’ belangrijk?  De opbrengst is een gemeenschappelijk gedragen insteek voor de invoeringsstrategie Omgevingswet van de gemeente.

Dag 2

Het tweede dagdeel gaan we concreet aan de slag met een casus. Werkenderwijs komen tal van vragen langs. Bijvoorbeeld; hoe weeg je af waar je wel of niet aan wil meewerken? Wat is de rol van het college? Welke taken leg je neer bij de initiatiefnemer? Maar ook de m.e.r.-plicht en nut en noodzaak van een omgevingsplan komen aan de orde.

We inventariseren samen de kennis, vaardigheden en procedures die je nodig hebt om de gekozen route met succes te doorlopen.

Dag 3

Het derde dagdeel vullen we in met de vragen en bijzonderheden die we in dag 2 met elkaar hebben geoogst. Zo kunnen we optimaal anticiperen op de onderdelen die voor jouw gemeente in het bijzonder van belang zijn.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij gemeentelijke gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld projectleiders, planologen en RO-beleidsmakers.

Geschikt voor teams en groepen tussen de 6 tot 20 personen.

Door wie

De cursus is ontwikkeld door Omgevingswetspecialist mr. Jan Oosterkamp, en wordt gegeven door onze ervaren cursusleiders. 

 Resultaat

Na de cursus kan je als gemeente aan de slag met de Adaptiefase. Je bent voorbereid op de Omgevingswet, want ook met de Omgevingswet wil je gebiedsontwikkeling mogelijk maken! Met deze cursus weet je waar je als gemeente nog mee aan de slag moet om te komen tot een succesvolle transitie naar de Omgevingswet.

Verder met de transitiefase van de Omgevingswet in jouw gemeente? Dat kan gewoon. Ga aan de slag en druk samen met ons op play!