Skip to main content
 • Beplantingsplan Veluwe, van schets naar hovenier

Beplantingsplan Veluwe, van schets naar hovenier

Een beplantingsplan voor een gebied in één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland; de Veluwe. Voor retail bedrijf EC Group maakte BügelHajema adviseurs een beplantingsplan. Een beplantingsplan dat volledig aansluit bij de bestaande landschappelijke context en gebiedseigen kenmerken van de Veluwe, en waarbij de eisen van de provincie zijn meegenomen.  

 • Projectnaam:
  Beplantingsplan Zeumerseweg
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2022
 • Locatie:
  Gemeente Barneveld
 • Opdrachtgever:
  EC Group
 • Projectleider/contactpersoon:

Beplantingsplan voor de Veluwe

De Veluwe heeft als grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland zeer hoge natuurwaarden. Waar mogelijk willen we deze versterken, zoals ook staat in beleid op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Zo laten we natuurwaarden zien door het toepassen van gebiedseigen soorten. Ook besteden we bijzondere aandacht aan de keuze voor bloeiende en vruchtdragende soorten, allemaal met hun eigen specifieke kenmerken. Met het gebruik van verloren soorten (bijvoorbeeld beklierde heggenroos), doen we bij dit ontwerp tevens aan landschapsherstel.

Een beplantingsplan voor een gebied op de Veluwe vraagt nadrukkelijk om aansluiting op de bestaande landschappelijke context, die al zeer waardevol en bijzonder is.

Een beplantingsplan voor een gebied op de Veluwe vraagt nadrukkelijk om aansluiting op de bestaande landschappelijke context, die al zeer waardevol en bijzonder is. Daarnaast zochten we bij dit plan naar een esthetische en aantrekkelijke toevoeging. Met het beplantingsplan creëerden we een mooie omgeving waarin we natuurwaarden konden versterken.

Een goed beplantingsplan bestaat dan niet alleen uit solitaire bomen in een bedacht patroon, maar ook uit andere soorten zoals heesters. Door deze mix van soorten en hoogtes creëer je een ‘boom-zoomvegetatielaag’. Op deze manier krijg je een beplantingsplan dat bosbouwkundig verantwoord en passend is.

Van schets naar digitaal ontwerp

Elk beplantingsplan begint bij BügelHajema met een schets en een visie. In dit plan is het beplantingsplan opgebouwd in drie zones. Deze zones zijn noord-zuid georiënteerd en sluiten daarmee aan op bestaande beplantingsstructuren in het omringende landschap. Iedere zone kenmerkt zich door een dynamische afwisseling tussen bloei en bladkleur.

Op markante locaties in alle drie de zones plaatsten we accenten die het plan in zijn structuuropbouw een verankering geven. Door accenten in de beplanting toe te voegen die opvallen of eruit springen, maken deze accenten het plangebied interessant en onvoorspelbaar. Je blik wordt er (on)bewust naar toe getrokken. Door zo te spelen met de structuur van het plan maak je de belevingswaarde van het gebied groter en boeiender.

Door te spelen met de structuur en het aanbrengen van accenten maak je de belevingswaarde van het gebied groter en boeiender.


Ook de overgang tussen de zones geven we aan met een bijzonder accent, of we gebruiken een zichtlijn in de noord-zuid structuur. Iedere zone heeft daarnaast een eigen opbouw waarin de drie kernwaarden terugkomen. Daarmee voorkomen we een monotone en saaie structuur in het nieuwe landschap.

 Het plan handhaaft natuurlijk de bestaande beplanting, dit is een onderdeel van het ontwerp en versterkt de visie.

Van schets naar hovenier

In het beplantingsplan tonen we exact waar wat wordt aangeplant en in welke maat. Ons doel is om de uitvoerende hovenier een kwalitatieve en heldere opdracht mee te geven die zorgt voor een soepel verloop van de aanlegfase. Met dit doel in ons achterhoofd leveren we een maatvaste plankaart met plantvakken en bijbehorende sortimentslijst.

Gabriëlle Bartelse

Meer weten? Neem contact op met Gabriëlle Bartelse

Landschapsarchitect BNT
0334656545