Skip to main content
 • Natuurtoets en vleermuizenonderzoek Camping Lauwersoog

Natuurtoets en vleermuizenonderzoek Camping Lauwersoog

Een vleermuisonderzoek om een ontwikkeling op een camping bij Lauwersoog mogelijk te maken. Welke compenserende maatregelen kan je nemen? We dachten in een vroeg stadium mee over de optimale oplossing. Deze investering vooraf leverde later in het proces tijdswinst op!

 • Projectnaam:
  Natuurtoets en vleermuizenonderzoek - SIBLU camping Lauwersoog
 • Jaar /jaren van uitvoering:
  2021/2022
 • Locatie:
  Lauwersoog
 • Opdrachtgever:
  SIBLU Nederland BV
 • Projectleider/contactpersoon:

Vleermuizenonderzoek

SIBLU Nederland vroeg ons om een natuurtoets uit te voeren in verband met werkzaamheden aan een van de gebouwen op hun camping bij Lauwersoog. Uit de natuurtoets bleek dat het gebouw geschikt kon zijn als verblijfplaats van vleermuizen.

Door deze constatering is een nader soortenonderzoek naar vleermuizen op een dergelijke locatie verplicht. De start van dit onderzoek vond plaats in het najaar (augustus/september) van 2021, dit is de periode dat vleermuizen paren.

Maar, een volledig nader onderzoek naar vleermuizen moet ook plaatsvinden in de periode dat vleermuizen jongen hebben (half mei - half juli) en heeft daardoor een doorlooptijd van bijna een jaar. Hierdoor kan de planning van projecten in de knel komen. Omdat we het vleermuizenonderzoek  pas konden vervolgen in het voorjaar van 2022 leek ook de planning van de werkzaamheden bij de camping in Lauwersoog in de knel te komen (zeker als er vleermuizen aangetroffen zouden worden). Het aanvragen van een ontheffing en het ophangen van vleermuiskasten is dan namelijk noodzakelijk. Dit proces kost veel tijd.

Vleermuiskasten als maatregel vooraf

Terwijl de rest van het onderzoek naar vleermuizen voorbereid werd, hebben we in de winterperiode in het plangebied meteen vleermuiskasten opgehangen. Hiermee sorteerden we voor op de eventuele aanwezigheid van vleermuizen. De hoeveelheid en plaatsing van vleermuiskasten en voor welk soort vleermuis we kasten plaatsen, bepalen we als ecoloog vanuit ervaring en specifieke kennis van de soort en de omgeving.

Terwijl de vleermuiskasten al hingen is het verplichte onderzoek op de locatie verder uitgevoerd. Wat bleek, het onderzoek wees uit dat er inderdaad een verblijfplaats voor vleermuizen in het gebouw aanwezig was. Deze mag je niet zomaar weghalen. Eerst moet je daarvoor ontheffing van de Wet natuurbescherming krijgen. Om de ontheffing te verkrijgen moet je als initiatiefnemer maatregelen nemen om vleermuizen een vervangende verblijfplaats te bieden. Dat doen wij in de vorm van het ophangen van tijdelijke vleermuiskasten.

Ook is er een verplichte gewenningstijd van een aantal maanden. In deze periode zijn de nieuwe vleermuiskasten tegelijk met de huidige verblijfplaats aanwezig. Doordat we de kasten al van te voren hebben opgehangen, scheelde dit in tijd. Deze liep namelijk al tijdens het vervolg van het nader onderzoek in het voorjaar van 2022. Als we de kasten achteraf hadden opgehangen, zou de ontheffingsaanvraag bijna een jaar langer hebben geduurd.

Door het ophangen van kasten vooraf (of gedurende het nader onderzoek) is het mogelijk om de werkzaamheden eerder te starten. Zo kan onze opdrachtgever na het verlenen van de ontheffing sneller aan de slag!

Vleermuis vindt kast

Tijdens het nadere onderzoek in het voorjaar van 2022 hebben we uit nieuwsgierigheid ook steeds de vleermuiskasten gecontroleerd. Het plaatsen van de kasten bleek meteen resultaat te hebben. Tot onze verbazing kwamen we er al tijdens de eerste ronde achter dat een ruige dwergvleermuis een van de kasten had ontdekt. Precies waar we in een dergelijk geval op hopen!  

Deze methode is alleen mogelijk bij relatief simpele projecten, waar we geen andere bijzondere soorten of verblijfplaatsen verwachten. Als blijkt dat het aantal kasten niet voldoende is, of er zit een andere soort vleermuis in het plangebied, dan moeten we alsnog extra (of andere typen) kasten plaatsen, met de bijbehorende gewenningstijd.

 

Links

Esther Böhmer

Meer weten? Neem contact op met Esther Böhmer

Ecoloog
0592316206