Skip to main content
  • Nader soortenonderzoek

Nader soortenonderzoek

Komt er in of bij jouw project een beschermde dier- of plantensoort voor? Of zijn er aanwijzingen dat dat het geval kan zijn? Dan voeren we een nader onderzoek naar soorten uit. De Natuurtoets heeft in dat geval al aangewezen waar dit nader onderzoek zich op moet richten. De bekendste soort waar we onderzoek naar doen is misschien wel de vleermuis. Maar soms is het nodig om onderzoek te doen naar hele andere soorten, zoals de rugstreeppad of huismussen.

Mogelijk toont het onderzoek aan dat de beschermde soort niet voorkomt in jouw plangebied en dat het niet van belang is voor de soort (bijvoorbeeld als broed- of foerageerplaats). Dan kan het project verder in de procedure zonder dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het is ook mogelijk dat jouw plangebied wél van belang is als leefgebied voor de beschermde soort. In dat geval overleggen we samen over de te nemen maatregelen.

Ontheffingsaanvraag

Wanneer jouw plan schadelijke effecten heeft op beschermde soorten in het plangebied, dan heb je een ontheffing nodig van de provincie. Alleen met een ontheffing mag je jouw plannen uitvoeren.

Wij verzorgen de ontheffingsaanvraag en alles wat daarbij komt kijken. We stellen bijvoorbeeld het (verplichte) activiteitenplan op en we adviseren over de te realiseren mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld het ophangen van vleermuiskasten). Zo verkleinen we de negatieve effecten op de beschermde soort. Wil je dat we ook de aanvraag voor ontheffing indienen bij de provincie? Ook daarmee zijn we goed bekend.

Heb je vragen of een plangebied waar onderzoek nodig is? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.