ruimtevooruwplanbanner4

Locatiescan

Een locatiescan brengt belemmeringen en mogelijkheden in beeld. Voordat een complete ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan of principeverzoek wordt opgesteld, kan een locatiescan helderheid bieden naar de haalbaarheid van een plan.

In de locatiescan behandelen wij de relevante ruimtelijke en milieuhygiënische aspecten door de mogelijke effecten van de gebruikswijziging op de omgeving te onderzoeken. Ook benoemen wij eventuele aandachtspunten en knelpunten. Tot slot wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het initiatief en adviseren wij hoe eventuele belemmeringen weggenomen kunnen worden. Tevens adviseren we over aanvullend onderzoek, als blijkt dat er belemmeringen zijn.

De locatiescan kan gebruikt worden als basis voor een toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing.

Wilt u meer weten? Of een indicatie van de kosten? Neem contact met ons op.

Hermien Kerperien

Hermien Kerperien

Senior adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact

Contact of offerte

  • Hebt u een vraag of probleem of wilt u graag een offerte, neem gerust contact met ons op.