• Coördinatie specialistisch onderzoek

Coördinatie specialistisch onderzoek

Onderzoek en gebiedsontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is ons vak om deze onderzoeken goed uit te voeren en te coördineren. Ze zijn onmisbaar in een succesvol doorlopen proces.

Bij een project of procedure komt meestal een behoorlijk aantal onderzoeken kijken. Deze onderzoeken moet volledig zijn, ze moeten voldoen aan de wet en aan andere specifieke eisen en onderbouwen de besluitvorming. Het is ons vak om dit volledig en binnen de termijnen te coördineren.

Omgevingsmanagement 

Bij de start van een project brengen we meteen in kaart aan welke onderzoeken en andere wettelijke vereisten een project moet voldoen. Een goede voorbereiding is essentieel in een haalbare planning, onze omgevingsmanagers zijn daarin gedreven. Specialistische onderzoeken doen wij zelf of we zetten ze uit in ons netwerk.

De onderzoeken kunnen relatief klein zijn, maar het kan ook gaan om complexere plan-MER’s en Passende Beoordelingen. Onze projectleider stuurt deze onderzoeken aan en werkt nauw samen met onze eigen specialisten. Hebben we specialistische kennis niet in huis, dan zetten we een onderzoek uit bij een extern bureau. Ook dit nemen onze gebiedsontwikkelaars mee in de coördinatie en planning.