ruimtevooruwplanbanner4

Analyse bedrijven en milieuzonering

Bedrijvigheid en wonen. Dat kan een lastige combinatie zijn. U wilt woningen bouwen in de buurt van bedrijven of u wilt uw bedrijf uitbreiden in de buurt van woningen? Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst of sprake is van een 'aanvaardbaar woon- en leefklimaat'. Dit komt tot uitdrukking in het aspect milieuzonering. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe milieugevoelige functies zoals woningen op een verantwoorde afstand van milieubelastende functies (Zoals bedrijven, maar bijvoorbeeld ook scholen en horeca) worden gesitueerd. Wij brengen voor u eventuele belemmeringen voor uw plan in beeld. Dit doen wij in drie stappen:

  1. In GIS brengen we de milieugevoelige en milieubelastende functies in beeld en leggen we om bestaande en toekomstige milieubelastende functies een contour op basis van de standaard richtafstanden van de VNG.
  2. Mogelijke belemmeringen voor uw ontwikkeling worden nader bekeken: op basis van de beschikbare vergunningen en meldingen van bedrijven worden beoordeeld om te zien of daadwerkelijk sprake is van een belemmering en om welk aspect dit gaat (bijv. geluid of geur)
  3. Wanneer op basis van de voorgaande stap belemmeringen nog steeds niet kunnen worden uitgesloten, dan wordt nader onderzoek uitgevoerd en worden maatregelen uitgewerkt.

Wilt u meer weten? Of een indicatie van de kosten? Neem contact met ons op.

Niek Geurts

Niek Geurts

Adviseur voor de leefomgeving / GIS-specialist

Contact

Contact of offerte

  • Hebt u een vraag of probleem of wilt u graag een offerte, neem gerust contact met ons op.