Waardmakers starten met nieuwe Omgevingsvisie

hoeksewaardEen omgevingsvisie opstellen in 2018 kan met prachtige nieuwe tools. De gemeente Hoeksche Waard i.o. zette in september de eerste stappen, onder begeleiding van BügelHajema en BMC. Als fuserende gemeente een begin maken aan een omgevingsvisie is lastig maar biedt ook mogelijkheden!

Lees meer

Zonne-energie: Plan voor Zon onherroepelijk met uitspraak van Raad van State

zonneparkEen parapluplan om zonneprojecten eenvoudig te kunnen realiseren, BügelHajema maakte het samen met de gemeente Leeuwarden. Met de uitspraak van Raad van State van 11 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2338) is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden, met uitzondering van één deelgebied. Dit innovatieve plan is opgesteld gebruik makend van de mogelijkheden van de Crisis- en Herstelwet.  
 

Lees meer

Een geactualiseerd bestemmingsplan; de beste voorbereiding op de Omgevingswet

gebiedsdorpsEvenals de Tweede kamer heeft ook de Eerste Kamer op 17 april jl. het wetsvoorstel ten behoeve van het vervallen van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen als een hamerstuk aangenomen. Hieruit blijkt dat onze wetgever het actualiseren van bestemmingsplannen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ziet als onnodige ballast. Uit de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de wetgever gemeenten ruimte wil geven om te starten met het opstellen van een omgevingsplan. Maar, is een actueel bestemmingsplan niet juist de beste voorbereiding op de Omgevingswet?

Lees meer

Slotakkoord van een intensief planologisch proces

N69Een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving. De provincie Noord-Brabant zet zich hier met diverse partijen voor in met de aanleg van een nieuwe 80 kilometerweg buiten de dorpen. BügelHajema begeleidde het planologische traject en stelde het PIP voor dit plan op (in samenwerking met Tauw). Een traject waarin een lange adem nodig was, vasthoudendheid en vooral juridische zorgvuldigheid. Het project startte al in 2011. In 2014 is het PIP vastgesteld. De beroepsprocedure bij Raad van State duurde 2,5 jaar. Maar het proces heeft z’n vruchten afgeworpen. Raad van State heeft alle beroepen ongegrond verklaard en daarmee is het PIP onherroepelijk geworden. Na vele jaren van voorbereiding kan nu eindelijk de schop in de grond. Wij wensen de provincie Noord Brabant succes met de voorbereiding van de uitvoering!

Lees meer

De instrumenten van de Omgevingswet; Opsterland begint bij duurzaamheid en milieu

zonneparkDe gemeente Opsterland wil zich verder voorbereiden op de Omgevingswet. Maar waar begin je dan, als je al in 2015 een Omgevingsvisie hebt gemaakt? De gemeente dacht aan het opstellen van een Omgevingsplan. Maar alle actuele thema’s die zich aandeden bleken te maken te hebben met het milieu en duurzaamheid.

Lees meer

'Topless zonnen in de tuin'. Privacy in een bestemmingsplan of omgevingsplan

glurenEen ondernemer heeft een plan met daarin een hoge uitkijktoren. De ondernemer organiseert zelf het gesprek met de omgeving over zijn plan voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daarin komt naar voren dat de bewoners met name bedenkingen hebben tegen de toren vanwege het uitzicht op hun tuinen en privacy (onder andere het topless zonnen in de tuin wordt aangehaald).

De ondernemer is bereid maatregelen te treffen aan de toren en vraagt of die ook in het bestemmingsplan geborgd kunnen worden. Daarmee wordt ook voor de lange termijn (bij overname door een andere partij) de privacy geborgd. De gemeente ziet dat belang ook en wil dit goed geregeld hebben. Een voorwaardelijke verplichting in de regels kan er voor zorgen dat de toren wordt gebouwd (en gehandhaafd) en dat hierbij het uitzicht op woonkavels vanuit de toren is afgeschermd.

Lees meer

Recreatieve verhuur van woningen; airbnb problematiek aan de kust

Bergenaanzee3De gemeente Bergen (NH) is als kustgemeente een aantrekkelijke plek voor een vakantie of als je er een paar dagen tussenuit wilt. Naast de vakantieparken en hotels die er zijn binnen de gemeente, verhuren particulieren ook ruimte, in de vorm van zomerhuisjes of woonhuizen. Het delen van woonruimte wordt door internetplatform Airbnb gepromoot als logisch uitvloeisel van de deel-economie. Huiseigenaren worden zelfs actief benaderd door de verhuurbemiddelaars om hun woning voor kortere of langere tijd te verhuren. En dat is best lucratief. De verhuur van woningen neemt dan ook toe. Mensen gaan bijvoorbeeld samenwonen en verhuren de vrijkomende woning het hele jaar door aan toeristen of mensen gaan zelf een paar weken weg en verhuren hun woning via Airbnb. Deze woningen zijn daarmee niet meer, of in ieder geval minder beschikbaar voor woningzoekenden en worden feitelijk onttrokken aan de woningvoorraad.

Lees meer