Trend: Veegplan Buitengebied biedt mooie kansen

noordoostpolderSteeds meer gemeenten stappen af van het opstellen van postzegelbestemmingsplannen in het buitengebied. Voor ontwikkelingen waarbij een eenvoudige afwijking van het bestemmingsplan niet volstaat, maken veel gemeenten liever een bestemmingsplan waarin alle initiatieven worden meegenomen die op dat moment ‘op de plank’ liggen. De gemeente Noordoostpolder is van plan om met enige regelmaat zo’n bestemmingsplan – een zogenaamd veegplan – op te stellen.

Het voordeel van deze aanpak schuilt vooral in tijdwinst bij de voorbereiding van en tijdens de bestemmingsplanprocedure. Een gemeente is nu slechts eenmaal tijd kwijt aan het begeleiden van een bestemmingsplanprocedure, in plaats van het begeleiden van de diverse afzonderlijke (kleine) bestemmingsplannen. Vanwege de gecoördineerde aanpak kan ook de kwaliteit van de onderbouwing van de afzonderlijke initiatieven toenemen.

Lees meer

Studiemiddag ‘Integratie van regelgeving in het omgevingsplan’ druk bezocht

opdezelfdeleestIntegratie van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan, dat was de inzet van de druk bezochte bijeenkomst van Platform 31 (op 31 mei jl). Dit in het kader van de leergang “Op Dezelfde Leest”. Onze collega’s Albert Jan Meeuwissen en Rosalie van Ruler presenteerden daarbij de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek. Hierin zijn de juridische mogelijkheden om verordeningen en andere gemeentelijke regels te integreren met de regels van het bestemmingsplan nader bekeken.
Ten behoeve van deze studiemiddag hebben Albert Jan en Rosalie het supplement ‘Inleiding in integratie van gemeentelijke regelgeving’ geschreven. Dit supplement maakt onderdeel uit van de reeks ‘Van bestemmingsplan naar omgevingsplan’ van Op Dezelfde Leest en kan worden gezien als een belangrijke aanzet voor een handleiding voor het opstellen van het omgevingsplan .

Lees meer

Bedrijfsuitbreiding Enza Zaden voorgedragen voor de Arie Keppler prijs 2016

enzaVanuit onze vestiging Leeuwarden is in 2014 gewerkt aan de uitbreiding van het bedrijf Enza Zaden, een van oorsprong Nederlands bedrijf dat (commerciële) vestigingen en verdelings- en productiestations heeft in meer dan 20 landen verspreid over de wereld. Het bedrijf is gericht op zaadveredeling voor groenterassen en mag met recht een van de prominente kanjers van onze Nederlandse economie worden genoemd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enkhuizen en vanwege de groei die het bedrijf doormaakt is uitbreiding van deze hoofdvestiging noodzakelijk.

Ons bureau nam de stedenbouwkundige uitwerking en de beeldkwaliteit voor zijn rekening. Dat voor het plan maatwerk is geleverd, waarbij zorgvuldig naar de omgeving is gekeken, blijkt wel uit het feit dat het plan is voorgedragen voor de Arie Kepplerprijs 2016 (categorie ‘utiliteitsbouw’).

PIP Bommelerwaard haalt vrijwel ongeschonden eindstreep bij Raad van State

RaadvanStateHet inpassingsplan voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard is op een paar details na ongeschonden tevoorschijn gekomen uit een omvangrijke rechtszaak bij de Raad van State. De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak werd op 11 mei 2016 gepubliceerd (ABRvS 201503924/1/R6).
De hoogste bestuursrechtbank verklaarde vrijwel alle bezwaren ongegrond of niet ontvankelijk. De uitspraak is een steun in de rug voor het provinciaal beleid t.a.v. de herstructurering. De bezwaren over het Provinciale Inpassingsplan (PIP) waren vooral afkomstig van tuinders die met hun bedrijven niet in de uitbreidingsgebieden zijn opgenomen en van omwonenden die vrezen voor lichthinder, verkeersoverlast en aantasting van het landschap. De provincie Gelderland moet van de Raad van State binnen 26 weken wel enkele omissies in het inpassingsplan herstellen.

BugelHajema stelde zowel het inpassingplan als het MER op. Ook aan het verweer bij de Raad van State heeft ons bureau een belangrijke bijdrage geleverd.
Het inpassingsplan beoogt de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard mogelijk te maken. Daartoe zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Een vernieuwend onderdeel is dat de voorwaarden voor wijziging zijn gekoppeld aan beleidsregels. Hierdoor kan de herstructurering op een flexibele wijze tot stand komen. Ook deze vorm werd door de Raad van State bevestigd.

Zie ook:
http://phtb.nl/actueel/raad-van-state-bevestigt-provinciale-aanpak-pip-bommelerwaard
en
http://www.bugelhajema.nl/actueel/376-ps-van-gelderland-stellen-inpassingsplan-tuinbouw-bommelerwaard-vast.html

De gehele uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.
Het inpassingsplan is hier te vinden.

 

Publicatieperikelen: de soep wordt niet zo heet gegeten!

ruimtelijkeplannen

Eind november leverde ons bureau de gevalideerde IMRO dataset op voor de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. Bij het publiceren van dit ontwerpbestemmingsplan voltrok zich echter één van de grotere nachtmerries die een adviesbureau kan hebben. De gemeente kreeg keer op keer foutmeldingen bij de publicatie op ruimtelijkeplannen. De oorzaak daarvan was onvindbaar. De aankondiging was al gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen en de planning liet het niet toe om een herpublicatie te organiseren. Het plan moest zo snel mogelijk online! Na twee weken volledige inzet van verschillende partijen lukte het dan toch, het ontwerpbestemmingsplan werd gepubliceerd. Maar ja, de zienswijzentermijn was al begonnen, of toch niet?

Lees meer

Duurzaamheidsinitiatieven realiseerbaar maken, bij RTL 7

parkerenzonnepanelen3

Overheden hebben meer mogelijkheden om duurzaamheid te stimuleren via hun beleid en regelgeving dan vaak wordt gedacht . Ze lopen echter tegen enkele zaken aan; het zijn soms lange procedures om vergunningen te krijgen en er moeten leges afgedragen worden. Deze leges kunnen behoorlijk oplopen. Er zijn mogelijkheden om duurzaamheidinitiatieven vanuit de markt en de maatschappij eenvoudiger realiseerbaar te maken.

Lees meer

Paraplubestemmingsplannen NHW onherroepelijk

nhw

In opdracht van de provincie Gelderland stelde BugelHajema paraplubestemmingplannen op voor de uniforme bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW staat op de voorlopige werelderfgoedlijst van UNESCO, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Naast bescherming, bieden de nieuwe regels door maatwerk ook ruimte voor ontwikkelingen. Door samen gelijkluidende regels vast te stellen, kunnen initiatieven nu op een vergelijkbare manier worden begeleid en getoetst.

In een gezamenlijk proces regelden de zes gemeenten – uit drie provincies – dankzij een unieke samenwerking de eenduidige bescherming van de Waterlinie. De gemeenteraden van Vianen, Leerdam, Culemborg, Lingewaal, Gorinchem en Zaltbommel stelden ieder in december 2015 het paraplubestemmingsplan vast. Inmiddels is duidelijk dat er bij geen enkele gemeente beroep in ingesteld bij de Raad van State. Daarmee zijn de paraplubestemmingsplannen onherroepelijk!

Een mooi resultaat met het oog op de gewenste status als UNESCO Werelderfgoed. Recent verscheen hierover een artikel in het VNG Magazine. Dat artikel kunt u hieronder vinden.

Zie ook www.hollandsewaterlinie.nl

Op deze website is ook de ‘Handleiding voor plantoetsen’ te vinden.

artikelnhw