• Home
  • Actueel
  • BügelHajema Adviseurs werkt mee aan plannen voor Luchthaven Twente

BügelHajema Adviseurs werkt mee aan plannen voor Luchthaven Twente

Het gebied van het militaire vliegveld Twente (gelegen tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal) wordt herontwikkeld tot een burgervliegveld, omgeven door natuurgebied en voorzien van een geheel nieuw bedrijven- en leisureconcept. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht tussen verschillende overheden onder de naam Area Development Twente (ADT).


BügelHajema Adviseurs ondersteunt ADT en de gemeente Enschede bij het vormgeven van de procedures voor de verschillende bestemmingsplannen voor dit gebied. Met onze juridisch-planologische ervaring (onder andere bij de baanverlenging en andere plannen voor Groningen Airport Eelde en de organische gebiedsontwikkeling ‘Havenkwartier’ van de gemeente Deventer) leveren wij een belangrijke juridische bijdrage in het proces om tot uitvoering te komen. Vanaf juni 2012 zijn de juristen Jan Oosterkamp, Gisela Gonzalez-Bremer en Albert Jan Meeuwissen bij dit project betrokken.