• Home
  • Actueel
  • Mijlpaal bereikt voor vrije busbaan bij Hilversum

Mijlpaal bereikt voor vrije busbaan bij Hilversum

vrijebusbaan

Al jaren is er over gediscussieerd, maar op 3 oktober jl. heeft Provinciale Staten van Noord Holland een belangrijk besluit genomen: het Provinciaal Inpassingsplan voor de vrije busbaan in ’t Gooi is vastgesteld! Daarmee is een belangrijke stap gezet om een vrije Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-busbaan te realiseren. De HOV-baan zorgt ervoor dat bussen frequent, op tijd en filevrij kunnen blijven rijden, vanaf de A27 langs het spoor naar het station van Hilversum. Om te voldoen aan de vereiste criteria op het gebied van frequentie, betrouwbaarheid en snelheid zijn vrije busbanen op een deel van het traject nodig.
Maar niet alleen dat. Ook de natuur wordt versterkt. Dat wordt bereikt door:

  • Infrastructuur te bundelen en zo het nabijgelegen natuurgebied Anna’s Hoeve te ontlasten. Door de in het natuurgebied gelegen weg te verleggen komt deze langs de A27 te liggen;
  • De aanleg van een ecoduct over de spoorlijn, busbaan en de nieuwe weg;
  • Compensatie van natuur in de omgeving van het dorp Crailo;
  • De aanleg van een tunnel in twee lagen onder de Oosterengweg.

Een complex project waarin BügelHajema de projectleiding en de opstelling van het PIP verzorgde, in nauwe samenwerking met Tauw, die de benodigde onderzoeken heeft uitgevoerd.
Complex ook door de context van verschillende betrokken overheden: provincie Noord Holland, gemeenten Hilversum, Laren, Huizen, Blaricum en Eemnes. Daarnaast speelde de afstemming met verschillende andere organisaties, zoals het Goois Natuurreservaat (GNR), Rijkswaterstaat en Prorail.

Door een goed samenspel van provincie, gemeenten, belangenorganisaties en adviesbureaus is deze mijlpaal behaald. We zijn trots dat uit de evaluatie is gebleken dat de provincie zeer tevreden was over de wijze van samenwerking en de toegevoegde waarde van de bureaus in dit project.

vrijebusbaan2

Tags: nieuws