Opdracht voor de Energietransitie Fryslân

energietransitieMet een reeks ateliers over energie en ruimte gaat BügelHajema mede vorm geven aan de regionale energiestrategie Fryslân . Deze eervolle opdracht gaan we uitvoeren samen met H+N+S Landschapsarchitecten.

De verbinding van de specialistische kennis van H+N+S met de brede expertise en verbondenheid met de regio van ons bureau was in het offertetraject een belangrijke troef. Onze bureaus gaan via bijeenkomsten verspreid over de provincie de verwachte energievraag vertalen naar het Friese landschap en de Friese maatschappij. We gaan op zoek naar de draagkracht van samenleving en landschap. We verkennen de koppelkansen van duurzame energieopwekking met veranderingen die op stapel staan. En we gaan streven naar mogelijkheden om de zelfredzaamheid, waar Fryslân groot in is, nog groter te maken.

De energietransitie is een complex vraagstuk. Onze energiehuishouding is zo verknoopt met onze manier van leven, dat een energietransitie feitelijk ook een maatschappelijke transitie betekent. Het is niet alleen een technische en ruimtelijke uitdaging, maar ook een culturele opgave. Werken op het raakvlak van ruimtelijke concepten in een dialoog met de maatschappij. Dat is het werk waarin wij ons thuis voelen!

De Energiestrategie wordt opgesteld door de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân, in het kader van de landelijke Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën die is gesloten tussen Rijk, VNG, IPO en UvW.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Mischa Teensma

Mischa Teensma

Adviseur Omgevingswet, Visie en Ruimte / Landschapsarchitect BNT

Contact