Integreren van regels in het Omgevingsplan

Op 26 september 2017 kunt u uw kennis over het opstellen van een Omgevingsplan bijspijkeren in een compacte 1-daagse cursus, gegeven door onze collega’s Albert Jan Meeuwissen en Mariska de Jager bij de Berghauser Pont Academy. 

Deze cursus behandelt de mogelijkheden die de inwerkingtreding van de Omgevingswet met zich meebrengt. Het Omgevingsplan wordt dan het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle juridische regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Dat zijn heel veel regels.

Hoe gaat u hiermee aan de slag? En waar moet u beginnen?
In deze cursus staat het integreren van diverse (beleids)regels in het omgevingsplan centraal. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenvoegen en integreren worden aan de hand van een stappenplan voor integratie uiteen gezet. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan deregulering. Is het nodig om alle bestaande regels op te nemen in het omgevingsplan? En op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven?

Wilt u meer informatie over deze cursus? Kijk dan hier, en geef u op.

De adviseurs van BügelHajema staan regelmatig ‘voor de klas’ bij workshops en studiemiddagen. Zo gaf collega Albert Jan Meeuwissen op 30 mei jl. uitleg over de nieuwe gevolgen van de wijzigingen in natuurwetgeving voor de bestemmingsplanpraktijk bij Op dezelfde leest via Platform 31. Over dergelijke bijeenkomsten berichten we regelmatig op onze website.