• Home
  • Actueel
  • Duurzaamheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen: Duurzaam bestemmingsplan Dalfsen

Duurzaamheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen: Duurzaam bestemmingsplan Dalfsen

zonneparkEen bestemmingsplan dat zo goed mogelijk anticipeert op de Omgevingswet en duurzaamheid in de leefomgeving centraal stelt. Is dat mogelijk?

Als gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, wilde Dalfsen daar ook concreet handen en voeten aan geven. Mede hierom heeft zij zich in 2016 aangemeld om met haar bestemmingsplannen te experimenteren in het kader van de Crisis- en herstelwet. Het bestemmingsplan Kernen Dalfsen is het eerste bestemmingsplan van de gemeente waarin duurzaamheidsmaatregelen voor bouwen en gebruiken in de fysieke leefomgeving expliciet zijn vastgelegd.

Hoewel er soms wordt getwijfeld of het mogelijk is om duurzaamheidsmaatregelen in bestemmingsplannen op te nemen, zijn deze, mits goed afgestemd op andere wetgeving, wel degelijk juridisch goed mogelijk. Geconstateerd is dat het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals het gebruik van zonnepanelen, kleine windmolens of warmte-koude opslag, met juridische maatregelen beter gestimuleerd kan worden in een bestemmingsplan dan tot nu toe gebeurde. Ook het treffen van maatregelen om onnodig energieverbruik te voorkomen, kan via het bestemmingsplan verder worden gestimuleerd. Inmiddels is in Dalfsen al gebleken dat bepaalde regelingen vruchten afwerpen; er worden daadwerkelijk omgevingsvergunningen in dat kader aangevraagd. Met name het bieden van extra bouwmogelijkheden indien duurzamer wordt gebouwd dan wettelijk voorgeschreven, stimuleert de aanvrager om nog eens nader te kijken naar bouwplannen.

In het bestemmingsplan zijn ook juridische regelingen geïntegreerd die voorheen in losse verordeningen werden opgenomen. Zo is de verordening Afvoer hemelwater en grondwater en de kapregeling uit de APV nu in het bestemmingsplan opgenomen. Daarmee wordt de integratiegedachte uit de Omgevingswet verder vormgegeven en wordt tegelijk toegewerkt naar een duurzaam omgevingsplan.

Voor de gemeente Dalfsen is het experiment nu al geslaagd in de zin dat het plan is vastgesteld, maar dat betekent niet dat daarmee alles is afgerond. In de toekomst zullen meer duurzaamheidsmaatregelen worden onderzocht en nader worden geregeld in plannen van de gemeente. Heldere informatie over de voor- en nadelen van duurzamer bouwen en de nieuwe regelgeving dragen bij aan het gebruik van de (stimulerings)regelingen uit het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is nu al een belangrijk instrument in de verbetering van de duurzame leefomgeving. Het toekomstig omgevingsplan zal een nog beter toegerust publiekrechtelijk instrument zijn om de verbetering van een duurzame leefomgeving verder vorm te geven.

Het bestemmingsplan Kernen Dalfsen2016 is te vinden op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0148.Kernen2016-vs01

Albert Jan Meeuwissen

Albert Jan Meeuwissen

Jurist omgevingsrecht
Contact