Nieuwe collega

BügelHajema verwelkomde in juni bij Team Leeuwarden een nieuwe collega; Wies Ten Have.

Wies is een ervaren project- en procesmanager met ruim 20 jaar ervaring in (sociale)woningbouw. Haar roots en haar netwerk liggen in het noorden van het land. Wies heeft veel ervaring in het betrekken van bewoners bij het verbeteren van de kwaliteit van woning en woonomgeving door het opstellen van (woon)visies en de uitvoering van dorps- en wijkvernieuwingen. Wies werkte in het verleden bij een aantal corporaties in Friesland en bij (lokale) overheden.
Zij is een verbinder van mensen en belangen en is in staat om de vertaalslag te maken van strategie naar uitvoering en andersom.

Wies is inzetbaar bij participatievraagstukken, het opstellen van woon- en gebiedsvisies en het begeleiden van (particuliere) woningverbeteringsprojecten en herstructurering.

Wies ten Have

Wies ten Have

Adviseur voor de leefomgeving