• Home
  • Actueel
  • Aan de slag met het PIP voor de aanleg van de N279

Aan de slag met het PIP voor de aanleg van de N279

n279In samenwerking met ingenieursbureau Tauw gaan we in februari aan de slag om het PIP en het realisatiecontract op te stellen voor de aanleg van de N279 (Noord-Brabant). Van de uitgenodigde bureaus scoorde de combinatie Tauw/BügelHajema het beste op basis van de verhouding prijs en kwaliteit.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren is een aanpassing van de provinciale weg nodig. Met name veel aansluitingen en kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt. Het PIP (provinciaal inpassingsplan) gaat vastleggen waar precies welke bestemming komt voor de weg en de directe omgeving. In werkateliers wordt al met bewoners gesproken over de veranderingen.

Het is de bedoeling dat het PIP tegen de zomer van 2018 klaar is om aan de Gedeputeerde Staten voor te leggen. In het realisatiecontract leggen de betrokken partijen vervolgens vast welke doelen zij in de komende periode willen realiseren, welke middelen zij hiervoor beschikbaar stellen en hoe zij de organisatie omtrent het verdere verloop van dit project inrichten. Een prachtig project om samen met ingenieursbureau Tauw iets heel moois van te maken.

Lees in de nieuwsbrief van de provincie Noord-Brabant meer over dit uitdagende project!

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact