• Home
  • Actueel
  • Recreatieve verhuur van woningen; airbnb problematiek aan de kust

Recreatieve verhuur van woningen; airbnb problematiek aan de kust

Bergenaanzee3De gemeente Bergen (NH) is als kustgemeente een aantrekkelijke plek voor een vakantie of als je er een paar dagen tussenuit wilt. Naast de vakantieparken en hotels die er zijn binnen de gemeente, verhuren particulieren ook ruimte, in de vorm van zomerhuisjes of woonhuizen. Het delen van woonruimte wordt door internetplatform Airbnb gepromoot als logisch uitvloeisel van de deel-economie. Huiseigenaren worden zelfs actief benaderd door de verhuurbemiddelaars om hun woning voor kortere of langere tijd te verhuren. En dat is best lucratief. De verhuur van woningen neemt dan ook toe. Mensen gaan bijvoorbeeld samenwonen en verhuren de vrijkomende woning het hele jaar door aan toeristen of mensen gaan zelf een paar weken weg en verhuren hun woning via Airbnb. Deze woningen zijn daarmee niet meer, of in ieder geval minder beschikbaar voor woningzoekenden en worden feitelijk onttrokken aan de woningvoorraad.

Voor de inwoners van de kustgemeenten zit de verhuur van woningen ook een beetje in het DNA. Het toerisme is altijd al een belangrijke pijler geweest voor de economie in het gebied en daar hoort bij dat alles wat bewoond kan worden beschikbaar gesteld wordt aan toeristen, zeker in de zomermaanden. Voor de mensen die hun woning verhuren is dit ook een mooi extraatje om het dure leven aan de kust te kunnen betalen. De klachten uit de dorpen wijzen er echter op dat een verzadigingspunt bereikt is. De rolkoffers in de straten en de BBQ feesten in de tuinen in woonbuurten zorgen voor overlast en zijn aanleiding voor klachten bij de gemeente. De permanente verhuur van woningen heeft verder als gevolg dat er geen vaste bewoners meer zijn en dat het sociale leven verstoord raakt. Gevreesd wordt zelfs dat er op termijn niet genoeg inwoners meer zijn om de sociale structuren en voorzieningen in stand te houden. De gemeente heeft zich nu ten doel gesteld om de permanente verhuur van woningen te verbieden en de recreatieve verhuur te reguleren. Daarmee kunnen woningen weer gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, huisvesting van de inwoners.

De gemeente Bergen is zich er van bewust dat het beperken van de mogelijkheden voor recreatieve verhuur niet overal met open armen ontvangen worden. Voor de mensen die hun woning verhuren bijvoorbeeld zullen maatregelen direct voelbaar zijn in de portemonnee. En bovendien is een overheid die ingrijpt in een gang van zaken die al jaren als normaal beschouwd wordt, nooit populair. Des te belangrijker is het om beleid en regels op te stellen die uitlegbaar zijn aan de bevolking. Dan hoef je het er nog niet mee eens te zijn, maar is het wat en hoe wel helder. Daarnaast is het een belangrijke opgave om er voor te zorgen dat de nieuwe regels ook handhaafbaar zijn. Dat vraagt om een juridisch instrumentarium dat nauw aansluit bij de kern van het probleem: het tegengaan van woningonttrekking door recreatieve verhuur. Het ligt het meest voor de hand om het bestemmingsplan te gebruiken als juridische grondslag.
De eerste stap is echter een breed maatschappelijk gesprek met inwoners(organisaties), bedrijven uit recreatieve branche en de gemeenteraad van Bergen om begrip en draagvlak te krijgen voor de problematiek en mogelijke oplossingen.

Wies ten Have

Wies ten Have

Adviseur voor de leefomgeving