Lof voor plannen Swifterbant Zuid

swifterbantDe raadscommissie van gemeente Dronten sprak donderdag 11 juni haar grote waardering uit over het ontwerpproces van de nieuwbouwwijk Swifterbant Zuid. De commissieleden waren unaniem in hun positieve oordeel over de hoofdstructuur van de wijk én de manier waarop dit tot stand is gekomen. “Wij zijn ontzettend enthousiast”, liet Marianne Witteveen van de ChristenUnie weten.

In een breed en creatief participatieproces is samen met omwonenden en belangstellenden gezocht naar de meest wenselijke hoofdstructuur van de nieuwe woonwijk. Vanwege de maatregelen rondom corona was fysiek brainstormen niet mogelijk, maar uiteindelijk is het met digitale hulpmiddelen meer dan gelukt. “Echt top”, zo liet Rob van der Schans van D66 weten.

Inwonersparticipatie is een belangrijk onderdeel in het proces. Een oproep in de plaatselijke krant heeft geleid tot de samenstelling van een enthousiast ontwerpteam. Daarbij is rekening gehouden met een goede vertegenwoordiging van de verschillende belangen vanuit Swifterbant. Door het ontwerpteam is gewerkt aan de totstandkoming van een ruimtelijke hoofdstructuur voor de locatie. Tussen februari en april heeft het ontwerpteam in een aantal ontwerpsessies drie ruimtelijke modellen ontwikkeld, zogenoemde ‘denkrichtingen’. Deze zijn ontwikkeld vanuit een passend planconcept voor Swifterbant Zuid.

Het plan is om 680 woningen te realiseren. Verschillende politieke partijen hebben erop aangedrongen om snel te starten met de bouw. “Het is belangrijk dat we eindelijk meters gaan maken”, liet Foeke Bongers van Leefbaar Dronten weten. BügelHajema werkt op dit moment aan het verder vertalen van het voorkeursmodel in een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan.

Applaus van gemeenteraad voor Swifterbant-zuid: „En nu tempo, tempo, tempo”

Meer informatie over Swifterbant-Zuid treft u hier aan:

swifterband zuid  applaus 

 

Elsbeth Luning

Elsbeth Luning

Landschapsarchitect / Stedenbouwkundig adviseur

Contact