BLOG3

Ecologie biedt koppelkansen in ruimtelijke plannen

koppelkansenHenk Kloen, sinds januari 2017 werkzaam bij ons bureau, Team Assen. 

Als verse ecoloog bij BügelHajema zie ik veel projecten langskomen waarin nog ‘even’ getoetst moet worden of er ”lastige” planten of dieren zitten. Een aangetroffen steenuil of een kamsalamander kan zo een nieuwbouwplan flink in de weg zitten. Echter, door op tijd onderzoek te doen kan juist rekening gehouden worden met bijzondere natuurwaarden in het plangebied, met relatief eenvoudige maatregelen.

De laatste 20 jaar is er heel wat natuur bijgekomen in Nederland, maar vaak op afstand van wonen en werken. We laten daarmee kansen liggen. Natuur kan juist ook bijdragen aan een goede leefomgeving. Een bloemrijke berm ziet er mooi uit, een slootkant met flauwe oevers kan een waterspeelplaats worden. Groen tussen de huizen zorgt voor luwte, dimt geluid, vangt fijnstof af en zorgt op hete dagen voor verkoeling. Groenvlakken en vijvers zorgen voor lokale opvang van neerslagoverschot en besparen zo op investeringen in waterafvoer. Met groen in de buurt stap je minder in de auto: skaten, rennen en hond uitlaten kan direct buiten de deur. Zo is een groene wijk beter bestand tegen klimaatveranderingen, en zorgt deze voor een beperking van het aantal lokale verkeersbewegingen.

Als we groen koppelen aan het begin van ruimtelijke ontwikkelingen, wordt het plan leefbaarder en toekomstbestendiger. Er kan rekening gehouden worden met bijzondere soorten die al in of bij het plangebied voorkomen. De historie kan een goede inspiratiebron zijn, maar we kunnen ook nieuwe inspiratiebronnen benutten, zoals geveltuinen, stadsboerderijen of speelbossen. Dit hoeft niet meteen zeldzame planten- of diersoorten op te leveren. Wel levert het beleefbare natuur op, dichtbij de mensen. En verrassingsnatuur, zoals in een nieuwe woonwijk in Nieuw Buinen, waar zo maar zonnedauw (een vrij zeldzaam vleesetend plantje) opduikt in een moeraszone.

Er liggen veel koppelkansen in het benutten van ecologische processen in ruimtelijke ontwikkelingen. Met de komst van de Omgevingswet, waarin ontwikkelingsgericht en participatief werken centraal staan, komen daarvoor steeds meer kansen, ook nu al. Met mijn kennis van natuur en landbouw kom ik BügelHajema hierin versterken.

Foto1
Foto2

Henk Kloen

Henk Kloen

Ecoloog

Contact