Gierzwaluw

  • Home
  • Ecologische inventarisatie

Ecologische inventarisatie

Een ecologische inventarisatie is een gebiedsbezoek en een analyse van het plangebied aan de hand van databestanden en kaartmateriaal. Zo’n inventarisatie wordt uitgevoerd door een ecoloog. Uit het onderzoek blijkt of een verder onderzoek noodzakelijk is. De ervaring leert dat in het merendeel van de projecten kan worden volstaan met dit onderzoek. Vervolgonderzoek is dan niet nodig. Een ecologische inventarisatie is minder uitgebreid, sneller en goedkoper dan een volledig natuurwaardenonderzoek.

Een ecologische inventarisatie biedt uitkomst bij initiatieven van beperkte omvang; bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een agrarisch bedrijf of een aanbouw aan een woonhuis. Als voor deze activiteiten een omgevingsvergunning of een bestemmingswijziging nodig is, zal dit vaak gepaard gaan met een ecologische toets. De uitkomst van de ecologische inventarisatie is dan wordt dan samengevat in de vergunningsaanvraag of de toelichting van het bestemmingsplan.

 

Ons team Ecologie

Henk Kloen

Henk Kloen


Bram Omon

Bram Omon


Hilde Vegelin

Hilde Vegelin


Email