Skip to main content
  • Onderzoek wegverkeerslawaai

Onderzoek wegverkeerslawaai

Voor veel ruimtelijke plannen is het nodig om een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai te doen. Woningen, scholen of bijvoorbeeld verzorgingstehuizen zijn functies die geluidgevoelig zijn. Te veel lawaai van verkeer is daar niet wenselijk en door de wet verboden. Bij plannen met geluidgevoelige functies voeren we daarom een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uit.

Een akoestisch onderzoek voor jouw plan

Wij kunnen voor je vaststellen of voor een plan een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig is. En wij kunnen dit akoestisch onderzoek voor je uitvoeren.

Wij voeren geluidsberekeningen uit bij diverse soorten (bouw)projecten. Met verkeersgegevens bepalen we hoeveel verkeer er rijdt over de wegen die dichtbij het plan liggen. Met deze gegevens berekenen we wat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe (geluidgevoelige) gebouwen is.

Is het plan nog niet helemaal uitgewerkt, en staat de precieze locatie van de gebouwen nog niet vast? Dan denken we mee hoe je het plan zo optimaal mogelijk kan uitwerken, zodat wegverkeerslawaai geen belemmering vormt.

Een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is bij veel plannen een onmisbaar onderdeel van de aanvraag.

Als onderdeel van het onderzoek analyseren we de berekeningen en verwerken deze in een rapportage. Voldoet het plan aan de wettelijke geluidsnormen? Dan kan je de rapportage toevoegen bij de vergunningsaanvraag of het besluit voor het wijzigen van het omgevingsplan.

Nadere advisering wegverkeerslawaai

Wanneer uit de berekening blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, dan denken we mee met het vervolg. De inrichting van het gebied kan misschien zo worden aangepast dat geluidgevoelige gebouwen verder van de geluidbron liggen. Of we adviseren maatregelen aan het gebouw zelf, bijvoorbeeld een blinde gevel of geluidwerend glas. Er is veel mogelijk!

Coördinatie akoestisch onderzoek

Ligt een plan in de buurt van een spoorweg of industrieterrein? Ook dan is het mogelijk nodig dat een geluidonderzoek nodig is. Deze onderzoeken coördineren we graag.
We helpen je graag verder. Neem contact met ons op voor de aanvraag van een berekening of voor meer informatie.