Skip to main content
  • Geurhinder agrarische bedrijven

Geurhinder agrarische bedrijven

Heb je een plan waarvoor een geuronderzoek nodig is omdat er dichtbij één of meerdere agrarische bedrijven aanwezig zijn? Of ben je op zoek naar potentiële (woning)bouwlocaties en kan de geurbelasting hiervoor bepalend zijn? Dan helpen we je verder met geuronderzoek.

We berekenen nauwkeurig wat de geurbelasting is van een agrarisch bedrijf op de directe omgeving. Zo kunnen we onderbouwen of sprake is van een ‘aanvaardbare’ geurbelasting voor een plan. Andersom bepalen we zo ook of het plan niet belemmerend is voor bestaande agrarische bedrijven in de omgeving.

Geurberekening voor jouw plan

Wij voeren berekeningen naar geurbelasting uit bij diverse soorten (bouw)projecten en verkenningen. We hebben alle tools in huis om berekeningen uit te voeren bij zowel één agrarisch bedrijf als bij meerdere bedrijven in de omgeving. Daarbij maken we gebruik van gedetailleerde gegevens over de betreffende bedrijven, zoals het aantal en soort dieren van het bedrijf en het toegepaste stalsysteem. Deze informatie vragen we op bij de gemeente.
Een inhoudelijke analyse is onderdeel van de opdracht. We voeren een volledige toets uit aan de wettelijke normen en het gemeentelijk beleid. Ook verwerken we de berekeningen, eventuele kaarten en conclusies in een heldere rapportage.

Stank kan een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Geuronderzoek is essentieel om de leefbaarheid van een omgeving te behouden of te verbeteren.

Voldoet het plan aan de wettelijke normen en het gemeentelijk beleid? Dan kan je de rapportage toevoegen aan de vergunningsaanvraag of het besluit voor het wijzigen van het omgevingsplan voor het (bouw)project. Of je kan de rapportage gebruiken als onderbouwing voor (beleids)keuzes over potentiële (woning)bouwlocaties.

Nadere advisering geur

Volgens de wet moet een plan voldoen aan een ‘aanvaardbare geurhinder’. Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld een gemeente) bepaalt zelf of dit hinderniveau aanvaardbaar is, er zijn geen eenduidige regels voor. Dit vraagt dus een bredere afweging dan alleen een berekening. Ook hiervoor kunnen we een uitgebreidere onderbouwing opstellen als onderdeel van de rapportage.