ruimtevooruwplanbanner4

  • Home
  • Externe veiligheid

Externe veiligheid

Een onderzoek naar de externe veiligheid vormt onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing of toelichting van een bestemmingsplan. Dit onderzoek brengt eventuele risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe bestemming helder en overzichtelijk in kaart. Dit om een situatie te creëren die veilig is en rekening houdt met de omgeving. Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico (PR). Dit geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico (GR) is. Dit geeft inzicht in de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken. Op basis van het onderzoek kunnen specifieke maatregelen worden getroffen of kan een specifieke regeling in het bestemmingsplan worden opgenomen.

Wilt u meer weten? Of een indicatie van de kosten? Neem contact met ons op.

Judith Pronk

Judith Pronk

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact

Contact of offerte

  • Hebt u een vraag of probleem of wilt u graag een offerte, neem gerust contact met ons op.