introductie

Onlangs startte de gemeente Giessenlanden met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hier leest u er meer over.

proces

Het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvergunning, bestaat uit drie stappen: inventariseren, verbinden en formaliseren. Hier leest u er meer over.

actueel2

Concept omgevingsvisie

Vanaf vrijdag 28 juli ligt de ontwerp-omgevingsvisie gedurende acht weken ter inzage (t/m donderdag 21 september).

Op maandag 4 september wordt om 19.30 uur een informatieavond gehouden in het gemeentehuis. 

Lees meer...

 

meedenken

Om een goede omgevingsvisie te maken, is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen kunnen meedenken over de inhoud ervan. Wilt u ideeën en suggesties meegeven? Of wilt u deelnemen aan de panoramagroep? Dat kan!

Lees meer...