impactanalyse

  • Home
  • Omgevingswet
  • Impactanalyse

Impactanalyse Omgevingswet

De Omgevingswet mag gerust een transformatie van het ruimtelijke domein worden genoemd. Voor overheidsinstanties is het moeilijk te voorzien welke gevolgen de wet heeft voor de eigen organisatie. Met het instrument van de Impactanalyse kan die onzekerheid worden weggenomen.

BügelHajema ontwikkelde dit instrument samen met adviesbureau Berenschot. Afhankelijk van de ambitie met betrekking tot cultuurverandering en procesvernieuwing, brengt de Impactanalyse in beeld wat de gevolgen voor de gemeente zijn.

De Omgevingswet biedt ons nieuwe instrumenten om de fysieke leefomgeving te reguleren en te ordenen. Dit is in ons vakgebied een grote stelselwijziging met gevolgen voor onze huidige manier van werken. De Omgevingswet betekent ook een grote cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie. De Omgevingswet vraagt gemeentelijke overheden om het initiatief centraal te stellen en uit te gaan van de ‘ja-mits’-benadering.

De Impactanalyse dient meerdere doelen. Allereerst informeert ze de organisatie over de Omgevingswet en de veranderopgave die de Omgevingswet voorstelt. Daarnaast kan de analyse gebruikt worden als solide basis voor het gesprek met de gemeenteraad over het na te streven ambitieniveau. Ten slotte biedt de impactanalyse bouwstenen voor een plan van aanpak om het implementatietraject van de Omgevingswet ook daadwerkelijk vorm te geven.

De impactanalyse heeft betrekking op vijf aandachtsgebieden, namelijk:

  • De zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet;
  • Werkprocessen, organisatie en gedrag;
  • ICT en Digitalisering (Digitaal Stelsel Omgevingswet);
  • Samenwerking in de keten;
  • Financiën.

Het resultaat van de Impactanalyse is een rapport met aanbevelingen om vervolgens een plan van aanpak te maken om de Omgevingswet ook daadwerkelijk te implementeren in de organisatie. Door middel van workshops, werkvormen en de organisatie van de ‘Dag van de Omgevingswet’, verzamelen wij de bouwstenen voor het rapport. Op deze wijze komen wij tot een gedragen analyse en kan de gemeente verder met de volgende stap in het implementatietraject.

Verschillende gemeenten gingen u voor (bijvoorbeeld Gemeente Groningen, Weststellingwerf, Hoorn, Midden-Groningen en Bunschoten).
Wanneer begint u? BügelHajema denkt graag met u mee.

Jan Oosterkamp

Jan Oosterkamp

Directeur / senior jurist omgevingsrecht

Contact