Skip to main content

Actueel

Wat houdt ons bezig? Waar werken we aan? Actuele vraagstukken en nieuws uit ons brede vakgebied, we bespreken het hier!

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!


Artikel

Het regielek van de Omgevingswet nodigt uit tot een nieuwe aanpak

De Omgevingswet maakt van decentralisatie een centraal thema; gemeenten zijn straks hoofdverantwoordelijk. En dat terwijl de ruimtelijke opgaven in Nederland steeds vaker de gemeentegrenzen overschrijden. Ze laten zich niet meer managen als lokale kwesties. Zo ontstaat een regielek. Het projectbe...
Artikel

Omgevingsplan maakt kiezen tussen bekend en nieuw eenvoudiger

Met de gemeente Elburg maakt BugelHajema een omgevingsplan voor de kern Doornspijk. Met dit omgevingsplan als leidraad maken we een ‘casco’ (basisstructuur) voor het gehele omgevingsplan van de gemeente Elburg. Het blijkt een waardevolle en leerzame casus. Casco en omgevingsplan: Twee vliegen in...
Artikel

Deltaplan voor het Noorden: extra woningbouw, mits

220.000 woningen extra bouwen. Bij die grootschalige woningbouw hoort investeren in infrastructuur. Dat staat in Bouwstenen voor het Deltaplan, een gezamenlijk plan van de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Het plan is gerich...
Artikel

Focus op herstel biodiversiteit met de Erfbeplantingstool Hollands Kroon

Dat de biodiversiteit het in de wereld enorm zwaar heeft is een feit. Door klimaatverandering, consumptietoename, vervuiling, introductie van vreemde soorten en overvraging wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd en verliezen we die belangrijke balans tussen plant- en diersoorten. Op verzoek van...
Artikel

Oefenen met een leesbaar Omgevingsplan

Het is misschien wel de meest gestelde vraag over het omgevingsplan: hoe ziet dat er uit? We weten al veel over wat er in een omgevingsplankomt te staan. Denk aan regels over bouwen en gebruik, regels over geluid, gebaseerd op het Besluit kwaliteit leefomgeving en regels over het kappen van bomen...
Artikel

Onze bijdrage aan de evaluatie van het PAS

Het onderwerp stikstof houdt de gemoederen nogal bezig. Veel grotere ontwikkelingen liggen stil omdat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma werd gebruikt om de bepalen welk effect een ontwikkeling heeft op zogeheten Natura 2000-gebieden op ...