ammoniak

  • Home
  • Ammoniak en stikstof

Ammoniak en stikstofdepositie

In het kader van natuuronderzoek, passende beoordeling en milieueffectrapportages is het vaak noodzakelijk om de ammoniakdepositie te berekenen. Wij voeren deze berekeningen uit in eigen huis om met een deskundig advies te komen. Hiervoor kunnen we gebruik maken van een aantal rekenprogramma’s waarmee we de berekeningen kunnen uitvoeren (Agro-Stack, OPS-pro en de Aerius-calculator), al naar gelang het type vraag en de grootte van het gebied.

Om de ammoniak- en stikstofdepositie uit te kunnen rekenen wordt gekeken naar de huidige en toekomstige dieraantallen en staltypen per agrarisch bedrijf, dan wel naar de emissie van overige bedrijvigheid of verkeer. Al doende kunnen we de contouren van de ammoniakdepositie zichtbaar maken. De berekening wordt door ons inhoudelijk geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Deze kan ingezet worden in het bestemmingsplan, de ruimtelijke onderbouwing of het MER.