Skip to main content

Rosalie van Ruler

Adviseur Omgevingswet / jurist omgevingsrecht

Rosalie studeerde Staats- en bestuursrecht in Utrecht en begon in 2008 bij BügelHajema Adviseurs als jurist ruimtelijk bestuursrecht. In de 10 jaar die volgden ontwikkelde ze zich tot een ervaren planjurist en projectleider voor ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Haar nieuwsgierigheid naar de politieke dynamiek en de werking van een gemeentelijke organisatie maakte dat ze in 2019 overstapte naar de gemeente Dronten. Daar werkte ze als senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Rosalie zette zich in voor werkgroepen die een andere manier van werken nastreven, zoals beoogd in de Omgevingswet; integraal werken, participatie centraal stellen en ruimte geven aan het initiatief. Ze was trekker van het omgevingstafelproces en de implementatie daarvan bij de gemeente. Ook trad ze op als adviseur om het beleid voor overheidsparticipatie op te stellen. Rosalie werkte intensief aan de procesontwikkeling voor het maken van omgevingsplannen.

Naast de implementatie van de Omgevingswet bleef Rosalie werken aan complexe ruimtelijke vraagstukken en vraagstukken met een bestuurlijk gevoelig randje. Haar strategisch inzicht en politiek-bestuurlijke sensitiviteit waren bij dit werk essentieel.

Echter, de advieswereld bleef aan haar trekken! Om deze reden kwam Rosalie in 2022 terug in dienst bij BügelHajema Adviseurs. Als senior adviseur werkt ze nu aan de implementatie van de Omgevingswet, geeft ze advies over de andere manier van werken die deze wet van ons vraagt en adviseert ze als jurist in complexe ruimtelijke opgaves. Rosalie floreert vooral in vraagstukken waar een strategische blik nodig is. Haar prettige en open manier van communiceren helpt haar in haar advieswerk.